Skip to main content

Institutioner, lovgivning og budget

Institutioner og organer

Læs mere om de organisationer, der er involveret i EU's beslutningstagning, og deres funktioner.

Ledelse

EU's politiske lederes roller, hvordan de vælges og udpeges, formandskabet for Rådet og valg til Europa-Parlamentet.

Beslutningsproces

Sådan laver EU lovgivning, identificerer politikområder, forhandler EU-budgettet og fastlægger politiske prioriteter.

Jura

Typer af EU-lovgivning, forordninger og direktiver, hvordan EU anvender lovgivningen i hele EU, søgning efter EU-lovgivning og -sager.

Budget

Hvordan EU-budgettet finansieres og anvendes, forvaltning af EU-midler, udgiftsområder, faktatjek af EU-budgettet.

Euroen

Euroens historie, euro-landene, hvordan Den Europæiske Centralbank styrer euroen, fælles finanspolitiske regler, euroen uden for EU.