Skip to main content

Toimielimet, lainsäädäntö, talousarvio

EU:n toimielimet ja elimet

Tietoa EU:n päätöksentekoon osallistuvien toimielinten ja elinten toiminnasta.

Johtaminen

EU:n poliittisten johtajien roolit, valinta ja nimittäminen, EU:n neuvoston puheenjohtajuus, EU-vaalit

Päätöksenteko

EU:n poliittisten painopisteiden määrittely sekä talousarvion, eri alojen politiikan ja lainsäädännön laadinta.

Lainsäädäntö

EU-lainsäädännön tyypit, asetukset ja direktiivit, EU-lakien soveltaminen eri EU-maissa, EU-lakien ja -oikeuskäytännön haku

Talousarvio

EU-talousarvion tulot ja menot, EU-varojen hallinnointi, menoalat, perustietoa EU-talousarviosta.

Euro

Euron historia, euroa käyttävät maat, Euroopan keskuspankki ja euro, yhteiset finanssipoliittiset säännöt, euron käyttö EU:n ulkopuolella.