Skip to main content
Euroopan unioni

verkossa

Poimintoja

EU:n yhteiset koronavirustoimet

Katsaus EU:n toimiin, joilla tuetaan kansalaisia, yrityksiä ja taloutta, huolehditaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden saatavuudesta sekä vauhditetaan tutkimusta koronaviruspandemian torjumiseksi

REPowerEU

REPowerEU: kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa Euroopalle

NextGeneration EU

NextGenerationEU on elpymissuunnitelma, joka auttaa EU-maita toipumaan pandemiasta. Samalla se on ainutkertainen tilaisuus uudistaa taloutta ja luoda uusia mahdollisuuksia ja työpaikkoja – nyt ja tuleville sukupolville.

Euroopan nuorison teemavuosi

Vuoden tavoitteena on tarjota nuorille tilaisuuksia saada äänensä kuuluviin ja edistää heille tärkeitä aiheita.

Periaatteet ja arvot

EU perustuu yhteisiin periaatteisiin ja arvoihin: vapaus, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate sekä rauhan ja vakauden edistäminen.

EU:n painopisteet

EU:n painopisteet 2019–2024: vihreä kehitys, elinvoimainen taloudellinen perusta, kansalaisten ja vapauksien suojelu

Talousarvio

EU-talousarvion tulot ja menot, EU-varojen hallinnointi, menoalat, perustietoa EU-talousarviosta.

Saavutukset

EU:n toimet kansalaisten hyväksi: miten EU suojelee oikeuksia, edistää vaurautta ja pyrkii tekemään maailmasta turvallisemman

Oppisoppi

Oppimateriaalia, pelejä ja muuta aineistoa EU:sta ja sen toiminnasta lapsille, nuorille, opettajille ja vanhemmille.