Skip to main content
ES portāls –

vārti uz Eiropas Savienību

Priekšplānā

Svarīgākais

REPowerEU

“REPowerEU”: cenas ziņā pieejamāka, drošāka un ilgtspējīgāka enerģija Eiropai

Eiropas Atveseļošanas instruments

Tas ir instruments NextGenerationEU. Tas ir ne tikai atveseļošanas plāns. Tā ir vienreizēja izdevība izkļūt no pandēmijas spēcīgākiem, mainīt ekonomiku pozitīvā virzienā, radīt iespējas un darbavietas, lai izveidotu tādu Eiropu, kādā vēlamies dzīvot.

Global Gateway

Eiropas Savienības stratēģija ilgtspējīgas savienojamības veicināšanai visā pasaulē.

Kopīgā ES reakcija uz Covid-19

Pārskats par ES pasākumiem, ar ko, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju, atbalsta iedzīvotājus, uzņēmumus un ekonomiku, nodrošina medicīnisko aprīkojumu un stiprina pētniecību.

ES iestāžu un struktūru jaunākās ziņas

Sadaļas “ES iestāžu un struktūru jaunākās ziņas” saturu varat lasīt jebkurā no 24 ES oficiālajām valodām, izmantojot mašīntulkojumu.

Uzzināt vairāk!

Principi un vērtības

Eiropas Savienības pamatā ir kopīgi principi un vērtības: brīvība, demokrātija, vienlīdzība un tiesiskums, kas veicina mieru un stabilitāti.

ES prioritātes

Uzziniet, kādas ir ES prioritātes 2019.–2024. gadam: veidot videi draudzīgu Eiropu, attīstīt ekonomisko bāzi, aizsargāt iedzīvotājus un viņu brīvības.

Budžets

Kā tiek finansēts un izlietots ES budžets. ES finanšu pārvaldība, izdevumu jomas un fakti par ES budžetu.

Sasniegumi

Uzziniet, ko ES dara iedzīvotāju labā, kā aizsargā viņu tiesības, veicina labklājību un cenšas padarīt pasauli drošāku.

Mācību stūrītis

Mācību materiāli, spēles un daudz citu materiālu par Eiropas Savienību un tās darbību. Tie domāti bērniem, pusaudžiem, skolotājiem un vecākiem.

Svarīgākās publikācijas

Dažādos formātos sagatavota vispārīga informācija par Eiropas Savienību un tās darbību (publikācijas domātas pieaugušajiem).