Skip to main content
ES portāls –

vārti uz Eiropas Savienību

Priekšplānā

Illustration picture of a vaccine

Kopīgā ES reakcija uz Covid-19

ES mobilizē visus pieejamos līdzekļus, lai palīdzētu dalībvalstīm koordinēt valsts mērogā veiktos pasākumus. Tas iever arī objektīvas informācijas sniegšanu par vīrusa izplatību un iedarbīgiem veidiem, kā to apturēt, kā arī pasākumus, ko veic pandēmijas radītā ekonomiskā un sociālā kaitējuma labošanai.

No šīs lapas varat piekļūt šai tematikai veltītajām ES iestāžu un struktūru, kā arī ES dalībvalstu tīmekļvietnēm un resursiem.

Svarīgākais

Global Gateway

Eiropas Savienības stratēģija ilgtspējīgas savienojamības veicināšanai visā pasaulē.

Eiropas Atveseļošanas instruments

Tas ir instruments NextGenerationEU. Tas ir ne tikai atveseļošanas plāns. Tā ir vienreizēja izdevība izkļūt no pandēmijas spēcīgākiem, mainīt ekonomiku pozitīvā virzienā, radīt iespējas un darbavietas, lai izveidotu tādu Eiropu, kādā vēlamies dzīvot.

Eiropas zaļais kurss

Eiropas mērķis ir kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu, kļūstot par mūsdienīgu un resursu ziņā efektīvu ekonomiku.

Principi un vērtības

Eiropas Savienības pamatā ir kopīgi principi un vērtības: brīvība, demokrātija, vienlīdzība un tiesiskums, kas veicina mieru un stabilitāti.

ES prioritātes

Uzziniet, kādas ir ES prioritātes 2019.–2024. gadam: veidot videi draudzīgu Eiropu, attīstīt ekonomisko bāzi, aizsargāt iedzīvotājus un viņu brīvības.

Budžets

Kā tiek finansēts un izlietots ES budžets. ES finanšu pārvaldība, izdevumu jomas un fakti par ES budžetu.

Sasniegumi

Uzziniet, ko ES dara iedzīvotāju labā, kā aizsargā viņu tiesības, veicina labklājību un cenšas padarīt pasauli drošāku.

Mācību stūrītis

Mācību materiāli, spēles un daudz citu materiālu par Eiropas Savienību un tās darbību. Tie domāti bērniem, pusaudžiem, skolotājiem un vecākiem.

Svarīgākās publikācijas

Dažādos formātos sagatavota vispārīga informācija par Eiropas Savienību un tās darbību (publikācijas domātas pieaugušajiem).