Pāriet uz galveno saturu

Dzīve Eiropas Savienībā

Jūsu tiesības un to izmantošana

ES pilsonība tiek automātiski piešķirta visiem ES dalībvalstu pilsoņiem. Atsevišķas tiesības un priekšrocības izriet no valsts tiesību aktiem, un tās dažādās valstīs var atšķirties. Citas tiesības ir noteiktas ES tiesību aktos, tāpēc tās visās ES dalībvalstīs ir vienādas. Šīs ES tiesības tieši ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, sākot no iepirkšanās un auto vadīšanas un beidzot ar veselības aprūpi un ģimenes attiecību jautājumiem.

Jums kā ES pilsonim ir tiesības dzīvot jebkurā ES dalībvalstī un pārvietoties Savienības robežās neatkarīgi no jūsu valstspiederības. Jums tiek garantēta plašāka patērētāju tiesību aizsardzība nekā jūsu mītnesvalstī, kā arī piekļuve veselības aprūpei jebkurā ES valstī (ja atbilstat konkrētiem nosacījumiem).

ES pilsoņu tiesības ir izklāstītas Līgumā par Eiropas Savienības darbību (18. pants) un Pamattiesību hartā (V sadaļa).

Nolikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm, lai atrastu plašāku informāciju par savām ES pilsoņa tiesībām un uzzinātu, kā rīkoties, ja jūsu tiesības ir pārkāptas.

Uzturēšanās tiesības

Šeit atradīsiet informāciju par savām tiesībām dzīvot citā ES dalībvalstī, par jūsu ģimenes locekļu tiesībām jums pievienoties un dokumentiem, kas nepieciešami, lai jūs un/vai jūsu ģimene varētu pārcelties uz citu ES dalībvalsti.

Veselības aprūpe visā Savienībā

Šeit atradīsiet informāciju par savām tiesībām uz plānotu vai neplānotu medicīnisko aprūpi citā ES valstī, par nepieciešamajiem dokumentiem un izdevumu atlīdzināšanas noteikumiem, kā arī par to, kā iegādāties medikamentus citā ES valstī un saņemt izdevumu atlīdzinājumu.

Patērētāju tiesības un kompensācijas

Šeit atradīsiet informāciju par savām tiesībām un noteikumiem, iegādājoties preces un pakalpojumus Eiropas Savienībā. Uzzināsiet, kā pieprasīt naudas atmaksu un risināt strīdus.

Ģimenes tiesības citās ES valstīs

Šeit atradīsiet informāciju par savām tiesībām, ES noteikumiem un principiem attiecībā uz visiem ģimenes/attiecību jautājumiem, tai skaitā adopciju un bērnu nolaupīšanu, laulības slēgšanu un šķiršanu, bērna uzturēšanas saistībām un pārrobežu mantojumu plānošanu un pārvaldību. Pieejami arī padomi par to, kā panākt, lai publiskos dokumentus pieņem citā ES dalībvalstī.

Vieglie automobiļi un vadītāja apliecības

Šeit atradīsiet informāciju par savām tiesībām un ES noteikumiem attiecībā uz vieglajiem automobiļiem: kas jāzina, iegādājoties vai pārdodot auto, un kā iegūt vai apmainīt vadītāja apliecību. Pieejami arī padomi par to, kādi dokumenti nepieciešami un kādas formalitātes jāizpilda, lai reģistrētu transportlīdzekli.