Skip to main content

Paziņojums attiecībā uz piekļūstamību

Šis paziņojums attiecas uz saturu, kas publicēts domēnā: "https://european-union.europa.eu/index_lv”.

Tas neattiecas uz citu saturu vai vietnēm, kas atrodas šā domēna apakšdomēnos. Informācija par piekļuvi šīm vietnēm un to saturam sniegta to piekļūstamības paziņojumos.

Šo vietni visu Eiropas Savienības iestāžu vārdā pārvalda Eiropas Komisija Iestāžu tiešsaistes komunikācijas komitejas (IOCC) uzraudzībā. Tā ir izstrādāta tā, lai to varētu izmantot pēc iespējas vairāk cilvēku, tostarp personas ar invaliditāti.

Lietotājiem jābūt pieejamām šādām funkcijām:

 • līdz pat divkārši palielināt attēlu vai tekstu,
 • vairumā vietnes sadaļu naviģēt, izmantojot tikai klaviatūru,
 • vairumā vietnes sadaļu naviģēt, izmantojot modernu ekrānlasītāju un runas atpazīšanas programmatūru (datorā vai viedtālrunī).

Šī vietne ir veidota tā, lai tā atbilstu tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm noteiktajam standartam EN 301 549 v.3.2.1. Tā atbilst Tīmekļa satura piekļūstamības pamatnostādņu (WCAG) 2.1 līmenim “AA”.

Atbilstības statuss

Šī vietne daļēji atbilst tehniskajam standartam EN 301 549 v.3.2.1 un Tīmekļa satura piekļūstamības pamatnostādņu (WCAG) 2.1 līmenim “AA”. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Nepiekļūstams saturs”.

Vietne pēdējo reizi testēta 2021. gada 22. septembrī.

Paziņojuma sagatavošana

Šis paziņojums sagatavots 2022. gada 8. jūlijā.

Paziņojuma pamatā ir tīmekļa lapu reprezentatīva parauga pārbaude, izmantojot manuālu un automatizētu testēšanu, ko veicis IAAP kvalificēts piekļūstamības speciālists.

Atsauksmes

Labprāt uzklausīsim jūsu atsauksmes par Eiropas Savienības vietnes piekļūstamību. Ja saskaraties ar šķēršļiem, kas ietekmē šīs vietnes piekļūstamību, lūdzu, sazinieties ar mums:

 • Tālrunis: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Saziņas veidlapa – Rakstiet mums! (Lūdzu, nenorādiet veidlapā sensitīvu informāciju, piemēram, ziņas par jūsu finansēm vai veselību un citus sensitīvus datus.)

Centīsimies atbildēt uz atsauksmēm 15 darba dienu laikā no dienas, kad atbildīgais Komisijas dienests saņēmis pieprasījumu.

Saderība ar pārlūkprogrammām un palīgtehnoloģijām

Eiropas Savienības vietne ir veidota tā, lai tā būtu saderīga ar šādām palīgtehnoloģijām:

 • “Microsoft Edge”, “Google Chrome”, “Mozilla Firefox”, “Apple Safari” un “Brave” pārlūkprogrammu jaunākā versija;
 • kombinācijā ar “JAWS”, “NVDA”, “VoiceOver” un “TalkBack” jaunākajām versijām.

Tehniskās specifikācijas

Eiropas Savienības vietnes piekļūstamība ir atkarīga no tā, kā turpmāk minētās tehnoloģijas mijiedarbojas ar konkrētu tīmekļa pārlūkprogrammas un jebkādu jūsu datorā instalētu palīgtehnoloģiju vai spraudņu kombināciju:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Nepiekļūstams saturs

Neraugoties uz mūsu pūlēm garantēt Eiropas Savienības vietnes piekļūstamību, joprojām pastāv atsevišķi ierobežojumi, par kuriem esam informēti un kurus cenšamies novērst. Turpmāk sniegts mums zināmo ierobežojumu un iespējamo risinājumu apraksts. Ja saskaraties ar problēmu, kas šeit nav minēta, lūdzu, sazinieties ar mums!

Zināmie Eiropas Savienības vietnes ierobežojumi:

 1. Video titri. Dažiem mūsu videomateriāliem nav titru. Mēs plānojam šo problēmu novērst līdz 2023. gada marta beigām.
 2. Video atskaņotāja piekļūstamība, izmantojot klaviatūru. Mēs zinām, ka video atskaņotāja izmantošana, izmantojot klaviatūru, ir apgrūtināta (naviģēšana izvēlnē ar tabulēšanas taustiņu nenotiek sagaidāmajā secībā; izvēlnē izvēloties titru valodu, nav iespējams izmantot bulttaustiņus, lai pārvietotos no vienas valodas uz citu, un to var izdarīt tikai ar tabulēšanas, proti, “tab” taustiņu). Mēs plānojam šīs problēmas novērst līdz 2023. gada marta beigām.
 3. Interaktīvās kartes. Interaktīvās kartes nav piekļūstamas cilvēkiem ar redzes traucējumiem vai lietotājiem, kuri izmanto klaviatūras navigāciju. Mēs plānojam šo problēmu novērst līdz 2023. gada marta beigām.
 4. Infografikas. Dažām šajā vietnē esošajām infografikām (piemēram, par ES karoga simboliku) nav teksta alternatīvas cilvēkiem ar redzes traucējumiem vai tā ir nepietiekama. Mēs plānojam šo problēmu novērst līdz 2023. gada marta beigām.
 5. Kopīgošana. Vietnes lietotāji var divreiz noklikšķināt rakstā, lai to ātri kopīgotu pa e-pastu vai lietotnē “Twitter”. Mēs zinām, ka šī funkcija nav pieejama ne klaviatūras, ne ekrānlasītāju lietotājiem. Mēs plānojam šo problēmu novērst līdz 2023. gada marta beigām.
 6. Kartes. Dažu karšu saturam nav teksta alternatīvas cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Mēs plānojam šo problēmu novērst līdz 2023. gada marta beigām.
 7. Diagrammas. Diagrammas un tabulas šajā vietnē nav pilnībā piekļūstamas ekrānlasītāju lietotājiem, jo tām nav piemērotu teksta alternatīvu. Mēs plānojam šo problēmu novērst līdz 2023. gada marta beigām.