Prejsť na hlavný obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na obsah uverejnený na doméne: ‘https://european-union.europa.eu/index_sk

Nevzťahuje sa na iný obsah alebo webové sídla uverejnené na jej poddoménach. Tieto webové sídla a ich obsah budú mať vlastné osobitné vyhlásenie o prístupnosti.

Toto webové sídlo spravuje Európska komisia v mene všetkých inštitúcií Európskej únie pod dohľadom medziinštitucionálneho výboru pre komunikáciu online (IOCC). Je navrhnuté tak, aby ho využívalo čo najviac ľudí vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Osoby navštevujúce toto webové sídlo by mali byť schopné vykonať tieto úkony:

 • priblížiť bez problémov až do 200 %,
 • pohybovať sa na väčšine webového sídla len pomocou klávesnice,
 • pohybovať sa na väčšine webového sídla pomocou modernej čítačky obrazovky a softvéru na rozpoznávanie reči (vo vašom počítači alebo na telefóne).

Toto webové sídlo je navrhnuté v súlade s technickou normou pre webové sídla a mobilné aplikácie EN 301 549 v.3.2.1. Tým sa dôkladne dodržiava úroveň „AA“ usmernení pre prístupnosť obsahu webových stránok (verzia 2.1).

Stav súladu

Toto webové sídlo je čiastočne v súlade s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a usmerneniami pre prístupnosť obsahu webových stránok 2.1 úroveň AA. Viac informácií nájdete v časti „Neprístupný obsah“.

Webové sídlo bolo naposledy testované 22. septembra 2021.

Vypracovanie tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie bolo vypracované 8. júla 2022.

Vyhlásenie vychádza z preskúmania reprezentatívnej vzorky webových stránok odborníkom na prístupnosť s kvalifikáciou IAAP pomocou kombinácie manuálneho a automatizovaného testovania.

Spätná väzba

Oceníme vašu spätnú väzbu v súvislosti s prístupnosťou webového sídla Európskej únie. Informujte nás, ak sa stretnete s prekážkami prístupnosti:

 • Telefón: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktný formulár: Napíšte nám (vo formulári neuvádzajte žiadne citlivé informácie, ktoré by mohli napríklad odhaliť vašu finančnú situáciu, váš zdravotný stav alebo akúkoľvek inú citlivú tému).

Snažíme sa odpovedať na spätnú väzbu do 15 pracovných dní odo dňa prijatia podnetu príslušným odborom Komisie.

Kompatibilita s prehliadačmi a asistenčnými technológiami

Webové sídlo Európskej únie je navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné s týmito asistenčnými technológiami:

 • najnovšia verzia prehliadačov Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Brave;
 • v kombinácii s najnovšími verziami JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack.

Technické špecifikácie

Prístupnosť webového sídla Európskej únie závisí pri práci s konkrétnou kombináciou webového prehliadača a akýchkoľvek asistenčných technológií alebo pluginov nainštalovaných vo vašom počítači od týchto technológií:

 • HTML,
 • WAI-ARIA,
 • CSS,
 • JavaScript.

Neprístupný obsah

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie prístupnosti webového sídla Európskej únie sme si vedomí niektorých obmedzení, ktoré sa snažíme odstrániť. Ďalej uvádzame opis známych obmedzení a potenciálnych riešení. Ak sa stretnete s problémom, ktorý nie je uvedený nižšie, kontaktujte nás.

Známe obmedzenia webového sídla Európskej únie:

 1. Textový prepis videí: Pre niektoré z našich videí neexistuje textový prepis. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca októbra 2023.
 2. Videoprehrávačprístupnosť prostredníctvom klávesnice: Vieme o niektorých problémoch s prístupnosťou nášho videoprehrávača prostredníctvom klávesnice (poradie navigácie pri prechádzaní možností ponuky pomocou klávesu Tab sa nezobrazuje očakávaným spôsobom; pri výbere jazyka textového prepisu z ponuky nemožno na presun medzi jazykmi použiť klávesy so šípkami, ale len kláves Tab). Tieto problémy plánujeme vyriešiť do konca júna 2023.
 3. Interaktívne mapy: Interaktívne mapy nie sú prístupné osobám so zrakovým postihnutím alebo používateľom, ktorí sa spoliehajú na navigáciu prostredníctvom klávesnice. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca septembra 2023.
 4. Infografika: Niektoré infografiky na našom webovom sídle (napríklad infografika o symbolike vlajky EÚ) nemajú žiadne alebo dostatočné textové alternatívy pre ľudí so zrakovým postihnutím. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca septembra 2023.
 5. Mapy: Určitý obsah v mapách nemá textovú alternatívu pre ľudí so zrakovým postihnutím. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca septembra 2023.
 6. Grafy: Grafy a tabuľky na tomto webovom sídle nie sú v plnom rozsahu prístupné používateľom čítačiek obrazovky, pretože neobsahujú vhodné textové alternatívy. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca septembra 2023.