Prejsť na hlavný obsah

Cestovanie v EÚ

Vaše práva a pravidlá EÚ

Ako občan EÚ máte právo na voľný pohyb. To znamená, že ste oprávnený cestovať, pracovať a žiť v inej krajine EÚ. Ak ste občanom krajiny schengenského priestoru, čo platí pre väčšinu krajín EÚ, môžete cestovať aj do iných krajín schengenského priestoru bez hraničných kontrol.

Ako občan EÚ môžete využívať aj práva cestujúcich uplatniteľné v celej EÚ na cestovanie lietadlom, vlakom, autobusom/autokarom alebo loďou do EÚ, z nej alebo v rámci nej. V EÚ môžete cestovať so spoločenskými a inými zvieratami za predpokladu, že spĺňate pravidlá (pas pre spoločenské zvieratá). V EÚ existujú obmedzenia, keď si chcete so sebou vziať do inej krajiny EÚ alkohol, tabak alebo hotovosť. Každá krajina EÚ si môže stanoviť svoje vlastné limity alebo obmedzenia, takže pred vycestovaním si ich overte.

Cestujete do EÚ alebo v rámci nej? Kliknite na odkazy uvedené nižšie a overte si, aké doklady si musíte vziať.

Doklady potrebné na cestovanie v rámci EÚ

Informácie o cestovných dokladoch, ktoré potrebujú občania EÚ, rodinní príslušníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, a deti pri vstupe do EÚ alebo cestovaní cez EÚ. Zistite, čo robiť v prípade straty cestovného pasu alebo uplynutia jeho platnosti pri cestovaní v rámci EÚ.

Verejný register pravých dokladov totožnosti a cestovných dokladov online (PRADO)

Pozrite si povolené cestovné doklady a doklady totožnosti vydané krajinami EÚ a Islandom, Nórskom a Švajčiarskom.

Schengen – cestovná zóna bez preukazu totožnosti

O čo ide?

Schengenský priestor je oblasť cestovania bez hraníc medzi 27 krajinami schengenského priestoru. Umožňuje občanom EÚ a mnohým štátnym príslušníkom tretích krajín voľne cestovať bez hraničných kontrol. Od roku 1985 sa rozširuje a v súčasnosti pokrýva takmer všetky krajiny EÚ a niekoľko krajín, ktoré nepatria do EÚ (Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, Švajčiarsko). Zaručuje voľný pohyb viac ako 400 miliónom občanov EÚ.

Každá osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť môže cestovať medzi krajinami schengenského priestoru bez toho, aby sa podrobila hraničným kontrolám. Vnútroštátne orgány však môžu vykonávať policajné kontroly na hraniciach medzi týmito krajinami a v pohraničných oblastiach.

Krajiny schengenského priestoru zrušili svoje vnútorné hranice, no tiež sprísnili kontroly na spoločných vonkajších hraniciach na základe schengenských pravidiel, aby sa zaistila bezpečnosť tých, ktorí žijú alebo cestujú v rámci schengenského priestoru.

Pozrite si všetky krajiny schengenského priestoru

Spoločná vízová politika

Spoločná vízová politika umožňuje návštevníkom z tretích krajín tranzit cez schengenský priestor alebo krátkodobý pobyt v ňom. Krátkodobé vízum vydané jednou z krajín schengenského priestoru ich vo všeobecnosti oprávňuje cestovať cez všetky krajiny schengenského priestoru až 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

V praxi to znamená, že ak máte povolený vstup do jednej krajiny schengenského priestoru, môžete cestovať do ktorejkoľvek inej krajiny schengenského priestoru bez toho, aby ste museli znovu predložiť svoj cestovný doklad.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o vašich právach pri cestovaní v rámci EÚ kliknite na odkazy uvedené nižšie.

Čo si môžete vziať so sebou?

Informácie o tom, čo si môžete vziať so sebou pri cestovaní v rámci EÚ vrátane spoločenských zvierat, jedla, alkoholu, tabaku a hotovosti. Zistite, aké sú obmedzenia týkajúce sa batožiny pri letoch z letiska v EÚ a ktoré krajiny EÚ používajú euro.

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Informácie o tom, kde a kedy sa uplatňujú práva cestujúcich v leteckej doprave EÚ a ako podať sťažnosť. Zistite, na koho sa môžete obrátiť, ak potrebujete pomoc alebo radu v súvislosti so svojím nárokom.

Pomoc cestujúcim so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou

Informácie o vašich právach, ak cestujete v rámci EÚ so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou. Zistite, či máte nárok na parkovacie povolenie EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ďalšie informácie