Skip to main content

Život, práca, štúdium

Život v EÚ

Spoznajte svoje práva ako občan EÚ žijúci v EÚ: či už ide o pobyt, zdravotnú starostlivosť, nakupovanie a manželstvo, život v zahraničí nebol nikdy jednoduchší.

Cestovanie v EÚ

Cestujete do EÚ alebo krajín schengenského priestoru? Zistite, čo si môžete zobrať so sebou, aké pravidlá leteckej dopravy sa uplatňujú a aké doklady si treba vziať.

Účasť, interakcia, voľby

Vyjadrite svoj názor na formovanie a zlepšovanie Európskej únie: zistite, ako kandidovať vo voľbách, začať petíciu a zúčastniť sa na dialógu s občanmi.

Imigrácia do EÚ

Chcete sa legálne presťahovať do EÚ? Spoznajte svoje práva v EÚ a zistite, či máte nárok na využívanie výhod vyplývajúcich z pravidiel EÚ o prisťahovalectve.

Práca v EÚ

Poznajte svoje práva, ktoré vám prináležia ako občanovi EÚ pracujúcemu v inej krajine Únie, od zdaňovania a sociálneho zabezpečenia po hľadanie zamestnania a odchod do dôchodku.

Podnikanie v EÚ

Zistite, čo je potrebné na podnikanie v EÚ vrátanie pravidiel, postupov, ako aj podpory pre malé podniky.

Dovoz a vývoz

Informácie o obchodných pravidlách a postupoch dovozu a vývozu tovaru a služieb do EÚ a z EÚ

Financovanie, granty, dotácie

Aké druhy financovania poskytuje EÚ? Ako sú riadené? Kto ma nárok na financovanie, granty a dotácie?

Verejné zákazky

Ako využíva EÚ verejné zákazky, pravidlá a postupy, ktorými sa riadi ich využívanie a informácie o výzvach na predkladanie ponúk.

Štúdium a odborná príprava v EÚ

Informujte sa, ako vám môžu programy EÚ pomôcť pri štúdiu, odbornej príprave, práci a dobrovoľníckej činnosti v inej krajine EÚ

Práca a stáže v inštitúciách EÚ

V skratke – kariéra a druhy zmlúv v inštitúciách EÚ a ako si podať prihlášku.