Skip to main content

Bo, jobba och studera

Bo i EU

Upptäck dina rättigheter som EU-medborgare – från uppehållsrätt och sjukvård till konsumentskydd och äktenskap.

Resa i EU

Ska du resa till ett EU- eller till något Schengenland? Läs om vad du får ta med dig, vilka regler som gäller för flygresor och vilka handlingar du behöver.

Delta, engagera dig och rösta

Bidra till att forma och förbättra EU: läs om hur du ställer upp i val, gör en framställning och deltar i medborgardialoger.

Flytta till EU

Vill du flytta till EU? Läs mer om dina rättigheter och vilka av EU:s invandringsregler som gäller dig.

Jobba i EU

Ta reda på dina rättigheter om du vill arbeta i ett annat EU-land, från jobbsökning och arbetsvillkor till skatter, socialförsäkringar och pension.

Göra affärer i EU

Ta reda på vad som behövs för att göra affärer utomlands, vilka regler som gäller och vilken hjälp du kan få som småföretagare.

Import och export

Läs om handelsregler och handelsförfaranden vid import och export av varor och tjänster till och från EU.

Bidrag, stöd och finansiering

Vilka typer av EU-finansiering finns det? Hur förvaltas pengarna? Vem kan söka bidrag och stöd och få finansiering?

Offentlig upphandling

Hur offentlig upphandling fungerar i EU, vilka regler och förfaranden som gäller och EU-institutionernas upphandlingar.

Studera och praktisera i EU

Läs mer om hur olika EU-program kan hjälpa dig att studera, praktisera, arbeta eller bli volontär i ett annat EU-land

Jobb och praktik vid EU:s institutioner

Karriärmöjligheter och anställningsformer vid EU-institutionerna och hur du ansöker.