Skip to main content

Europaåret

Vad är ett Europaår?

Europaåret är en informationskampanj om ett särskilt tema och ska stimulera till debatt och dialog i och mellan EU-länderna. Tanken är att uppmärksamma ländernas regeringar på en viss fråga, informera allmänheten och förändra attityder.

Det är EU-kommissionen som formellt föreslår temat för ett Europaår, och sedan godkänns det av Europaparlamentet och EU-länderna. Europaåren har funnits i 40 år, men anordnas inte varje år.

Varför har vi Europaår?

Under ett Europaår kan lokala, nationella och internationella projekt som handlar om årets tema ofta få extra bidrag.

Europaåret skickar också en stark politisk signal från EU-institutionerna och regeringarna om att de tänker behandla frågan i sin framtida politik. I vissa fall kan kommissionen föreslå ny lagstiftning på området.

Teman för Europaåret

Det första Europaåret anordnades 1983. Här är de senaste Europaårens teman, inklusive årets:

2022Europaåret för ungdomar

Under hela 2022 kan Europas unga delta i olika aktiviteter för att lära sig nya saker, engagera sig i samhällsfrågor, träffa nya människor, upptäcka andra kulturer, förbättra sina jobbmöjligheter, utbyta idéer och mycket annat. 

2021Europaåret för järnvägen

Evenemang och initiativ för att främja tåget som ett hållbart, innovativt och säkert transportmedel och lyfta fram dess fördelar för invånarna, ekonomin och klimatet.

2018Europaåret för kulturarv

Läs om de 23 000 evenemang som anordnades för att öka kunskapen om Europas kulturarv, se kulturarvet som en resurs och skydda och bevara det för lång tid framöver.

2015Europaåret för utvecklingssamarbete

Det här året lyfte man fram EU:s utvecklingssamarbete och hur det gynnar både EU-invånarna och stödmottagarna. Allmänheten uppmuntrades också att engagera sig i utvecklingsarbetet.

2013–2014Europaåret för medborgarna

Under det här året uppmuntrades allmänheten att hjälpa till att bygga ett starkare och mer politiskt EU. Ett viktigt resultat av Europaåret var medborgardialogerna.