Gå direkt till innehållet

Bidrag, stöd och finansiering från EU

Vilka typer av finansiering finns det?

EU är med och finansierar många olika projekt och program. Det finns strikta regler för att se till att pengarna används på ett öppet och ansvarsfullt sätt.

Det finns flera olika typer av EU-finansiering:

 • Bidrag som människor vanligtvis söker genom att skicka in förslag till projekt i en ansökningsomgång
 • Stöd som förvaltas av nationella eller regionala myndigheter
 • Lån, garantier och riskkapital som bidrar till EU:s strategier och program
 • Lån till EU-länder och länder utanför EU
 • Priser till vinnarna av Horisont Europa-tävlingar

Förvaltning av EU-medel

Program som finansieras av EU-budgeten förvaltas på ett av följande tre sätt:

 • Direkt förvaltning: EU-medlen sköts direkt av EU-kommissionen.
 • Delad förvaltning: Kommissionen och de nationella myndigheterna sköter EU-medlen tillsammans.
 • Indirekt förvaltning: EU-medlen sköts av partnerorganisationer eller andra myndigheter inom eller utanför EU.

Direkt förvaltning

Direkt förvaltning av EU-medel innebär att kommissionen är direkt ansvarig för alla steg i programmets genomförande, dvs. kommissionen

 • utlyser ansökningsomgångarna
 • utvärderar projektförslagen
 • undertecknar bidragsavtalen
 • övervakar projektens genomförande
 • bedömer resultaten
 • gör utbetalningarna.

Du kan söka pengar genom att delta i ansökningsomgångar.

Du hittar ansökningsomgångar under direkt förvaltning på portalen för bidrag och upphandling (Sedia).

För medel från faciliteten för återhämtning och resiliens gäller särskilda regler. Facilitetens medel ska gå till den gröna och den digitala omställningen i EU-länderna efter covid-19-pandemin och är en del av återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU. EU-länderna tar fram nationella återhämtnings- och resiliensplaner i samråd med EU-kommissionen och får pengar utbetalda när de har nått målen i sina planer. 

Delad förvaltning

Delad förvaltning av EU-medel innebär att ansvaret för att driva ett visst program delas av EU-kommissionen och EU-ländernas nationella myndigheter. Runt 70 procent av EU-programmen drivs på det här sättet.

EU-ländernas nationella, regionala och lokala myndigheter väljer ut vilka projekt som ska finansieras och ansvarar för den löpande förvaltningen. Kommissionen arbetar tillsammans med EU-länderna för att se till att projekten genomförs och pengarna används på rätt sätt.

Sammanhållningspolitiken och EU:s jordbrukspolitik är viktiga områden för delad förvaltning – främst genom följande fonder:

Nationella webbplatser (nationella portaler) för fonder med delad förvaltning

Regionala och nationella finansieringsmyndigheter

Indirekt förvaltning

Indirekt förvaltning av EU-medel innebär att finansieringsprogrammet helt eller delvis genomföras av externa aktörer, till exempel nationella myndigheter eller internationella organisationer. Finansieringen ges i form av subventioner, som du söker på nationell nivå.

Merparten av EU:s budget för humanitärt bistånd och internationell utveckling genomförs genom indirekt förvaltning.

Program som genomförs genom indirekt förvaltning utgör cirka tio procent av EU:s totala budget.

Läs mer om indirekt förvaltning