Skip to main content

Bidrag, stöd och finansiering från EU

Vilka typer av finansiering finns det?

EU är med och finansierar många olika projekt och program. Det finns strikta regler för att se till att pengarna används på ett öppet och ansvarsfullt sätt.

Det finns flera olika typer av EU-finansiering:

  • Bidrag – delvis EU-finansierade och delvis från andra källor – som för det mesta fördelas efter utlysningar, så kallade ansökningsomgångar.
  • Stöd som förvaltas av nationella och regionala myndigheter.
  • Lån, garantier och riskkapital som bidrar till EU:s strategier och program.
  • Priser till vinnarna av Horisont 2020-tävlingar.

Förvaltning av EU-medel

Direkta bidrag

Pengar som EU förvaltar och fördelar, oftast i form av bidrag till projekt som är kopplade till EU:s politik. Du kan söka pengar genom att delta i ansökningsomgångar.

Hur du söker bidrag

Se vem som fått EU-bidrag i ditt land

Delad förvaltning

Delad förvaltning innebär att EU-medlen förvaltas i samarbete med nationella och regionala myndigheter. Omkring 80 % av EU:s budget förvaltas på det här sättet via fem fonder inom EU:s struktur- och investeringsfonder:

Indirekt stöd

Pengarna förvaltas inte av EU, utan av nationella och regionala myndigheter. Du kan söka indirekt stöd i ditt land.

Hitta finansieringsmöjligheter