Skip to main content

EU-institutionernas ledare

Vem är ordförande för de tre största EU-institutionerna (parlamentet, rådet och kommissionen)? Vad har de för uppgifter? Läs mer här.

Val och utnämningar

Läs om hur EU-institutionernas ledare utses och principerna för tillsättning av högre befattningar.