Gå direkt till innehållet

Flytta till EU

Dina rättigheter och EU-reglerna

Om du kommer från ett land utanför EU och vill flytta hit för att jobba, studera eller ansluta dig till en familjemedlem finns det vissa EU-rättigheter som kan gälla dig. EU och EU-länderna har delad befogenhet på invandringsområdet, men det är upp till varje land att besluta om enskilda ansökningar. På områden där det inte finns några EU-regler kan länderna själva bestämma vad som krävs för att få uppehålls- och arbetstillstånd.

Ansök alltid om visum eller uppehållstillstånd direkt hos myndigheterna i det EU-land du vill flytta till. Det finns ingen EU-institution som behandlar ansökningar eller utfärdar visum och uppehållstillstånd på ländernas vägnar.

Uppfyller du kraven?

EU:s gemensamma invandrings- och visumregler gäller följande personer som vill bo i ett EU-land i mer än 90 dagar:

  • Högkvalificerade arbetstagare
  • Personer som omfattas av s.k. företagsintern förflyttning, dvs. personer som jobbar för ett företag utanför EU och som erbjuds en tjänst vid företagets filial i EU
  • Säsongsanställda
  • Forskare
  • Studerande
  • Praktikanter och volontärer (EU-länderna kan välja att tillämpa vissa EU-regler om utbytesstudenter och au pairer i sin nationella lagstiftning)

Om du kommer från ett land utanför EU men vistas lagligen i ett EU-land ger reglerna dig även rätt att

  • ta med dig din familj
  • bli varaktigt bosatt efter fem års bosättning.

De här reglerna gäller i alla EU-länder utom Danmark och Irland.

Vilken kategori tillhör du?

Läs mer om de olika personkategorier som reglerna gäller. Här hittar du regler om visum, uppehållstillstånd och familjemedlemmars rättigheter för varje kategori.

Funderar du på att flytta till EU?

Läs mer om att flytta till EU för att jobba eller studera i mer än 90 dagar och hur du kan ansluta dig till din familj. Här kan du läsa om dina rättigheter och vad som gäller om du vill flytta från ett EU-land till ett annat.

Vill du studera i EU?

Läs mer om nationella system för högskoleutbildning, finansieringsmöjligheter och visum och uppehållstillstånd i EU-länderna inom ramen för projektet Studera i Europa. Här får du praktisk information om hur du förbereder dig inför studierna i EU.