Přejít na hlavní obsah

Přistěhování do Evropské unie

Vaše práva a pravidla EU

Jste-li občanem země mimo EU a chcete se přestěhovat do některé z jejích zemí za prací, studiem nebo za rodinným příslušníkem, můžete mít podle imigračních pravidel EU určitá práva. EU a její země mají v této oblasti společné pravomoci, avšak konečné rozhodnutí o žádostech jednotlivých migrantů je na každé zemi EU. V oblastech, kde nebyla přijata žádná pravidla EU, mohou členské země Unie také stanovit vlastní podmínky pro získání povolení k pobytu a práci.

O vízum nebo povolení k pobytu byste měli vždy požádat přímo orgány země EU, do které se hodláte přestěhovat. Žádný orgán EU takové žádosti nevyřizuje ani nevydává víza či povolení k pobytu jménem jednotlivých zemí.

Splňuji požadavky?

Společná imigrační a vízová pravidla EU se vztahují na následující kategorie osob, které se chtějí přestěhovat do některé ze zemí EU na dobu přesahující 90 dní:

  • vysoce kvalifikovaní pracovníci
  • osoby převáděné v rámci společnosti (občané zemí mimo EU, kteří mají pracovní smlouvu se společností usazenou mimo EU a je jim nabídnuto místo v organizační složce dané společnosti v některé zemi EU)
  • sezónní pracovníci
  • vědečtí pracovníci
  • studenti
  • stážisté a dobrovolníci (existují pravidla EU pro výměnu žáků a au-pair, která se mohou členské státy EU rozhodnout uplatňovat ve svých vnitrostátních právních předpisech).

Pokud pocházíte ze země mimo EU, ale pobýváte legálně v některé ze zemí EU, uvedená pravidla vám rovněž umožňují:

  • vzít s sebou rodinné příslušníky
  • stát se po pěti letech pobytu dlouhodobě pobývajícím rezidentem

Tato pravidla platí ve všech zemích EU kromě Dánska a Irska.

Do které kategorie patřím?

Informace o kategoriích osob, na něž se uvedená pravidla vztahují. Pravidla týkající se víz, povolení k pobytu a rodinných příslušníků, kteří vás následují, jsou rozdělena podle kategorií způsobilých osob.

Přemýšlíte o přestěhování do EU?

Informace o tom, jaké podmínky je třeba splnit, pokud se chystáte přijet do EU za prací nebo studiem na dobu přesahující 90 dnů nebo se připojit ke své rodině. Zjistěte, jaká máte práva, a přečtěte si, co dělat, pokud se hodláte přestěhovat z jedné země EU do druhé.

Přemýšlíte o studiu v EU?

Informace o vnitrostátních systémech vysokoškolského vzdělávání, možnostech financování, vízech a povoleních k pobytu v zemích EU, jichž se týká projekt Studium v Evropě. Praktické informace, které vám pomohou připravit se na studium v EU.