Přejít na hlavní obsah

Práce v Evropské unii

Vaše práva v EU

Jako občan EU pracující v Evropské unii máte podle unijních právních předpisů určitá práva. Například:

  • nepotřebujete pracovní povolení v žádné zemi EU, ať už pro zaměstnavatele nebo v případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná,
  • pokud splňujete určité podmínky, můžete žít v zemi, kde pracujete,
  • na svém pracovišti v zahraničí máte rovněž stejná práva jako občané dané země (co se týká mzdy, ochrany zdraví a bezpečnosti, sociálního zabezpečení a daňových výhod a návratu do zaměstnání v případě neoprávněného propuštění).

Sociální zabezpečení a daně

Práva a pravidla týkající se daní a dávek vyplývají z vnitrostátních právních předpisů země EU, ve které pracujete. Týkají se nemocenských dávek, rodičovských dávek, důchodů, dávek v nezaměstnanosti i přídavků na dítě.

Existují však i celounijní pravidla a zásady vztahující se na určité aspekty dávek a daní. Před nástupem do nového zaměstnání si proto ověřte, na co přesně máte nárok.

Jak najít práci

Existuje řada organizací, které EU zřídila s cílem pomoci uchazečům o zaměstnání najít si práci v kterékoli zemi EU. Pomohou vám například vytvořit profesní životopis používaný v EU (Europass CV) a zprostředkují vám kontakt s potenciálními zaměstnavateli.

Chcete-li pracovat v jiné zemi EU, bude možná nutné, aby vám místní orgány oficiálně uznaly odbornou kvalifikaci. Chcete-li zjistit, zda se vás to týká, nahlédněte do databáze odborných kvalifikací EU.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se dozvíte více o svých právech a o unijních pravidlech týkajících se práce nebo důchodu v EU, např. jak získat pracovní místo.

Práce v jiných zemích EU

Informace o právech, která v EU máte, včetně podmínek pro získání pracovního povolení a zásad rovného zacházení. K dispozici je rovněž poradenství pro občany zemí EU dočasně vyslané do jiné země EU a také pro občany třetích zemí a úředníky, kteří pracují v EU.

Odborné kvalifikace

Informace o tom, jak si nechat uznat svou kvalifikaci v jiné zemi EU, a to buď trvale, nebo po určitou kratší dobu. Nahlédněte do databáze kvalifikací EU a zjistěte, jaké dokumenty budete potřebovat.

Evropská databáze uchazečů o zaměstnání

Tato databáze, kterou provozuje portál EURES, pomáhá propojovat uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele v Evropě. Poskytuje rovněž informace o životních a pracovních podmínkách v zemích EU a o podpoře po přijetí do zaměstnání, jako jsou například jazykové či integrační kurzy.

Vytvoření profesního životopisu používaného v EU

Využijte online nástroje EUROPASS, které vám pomohou vytvořit dokonalý životopis, abyste mohli zaměstnavatele v celé Evropě přehledně informovat o své kvalifikaci a dovednostech – a učinili tak ve správném jazyce.

Dávky sociálního zabezpečení

Informace o systémech sociálního zabezpečení v EU. Zjistěte, která konkrétní země vás během práce v zahraničí zabezpečuje a jakým způsobem se přidělují dávky v nezaměstnanosti a přídavky na děti. Prohlédněte si standardní formuláře, které jsou pro získání těchto dávek nezbytné.

Právo na rovné zacházení

Zjistěte, jak vám právní řád EU přiznává právo na ochranu před diskriminací bez ohledu na pohlaví, etnickou příslušnost, náboženské vyznání nebo zdravotní postižení.

Odchod do důchodu v jiné zemi EU

Informace o tom, jak požádat o státní důchod, pokud jste pracovali v zahraničí, ať už v jedné nebo ve více zemích EU. Informace o věku odchodu do důchodu a důchodových systémech v jednotlivých zemích, jakož i o případných dodatečných právech souvisejících s důchodem.

Daně

Informace o základních daňových zásadách EU, které platí pro osoby, jež se v rámci EU zdržují mimo svou domovskou zemi. Zjistěte, jak by tyto zásady mohly ovlivnit výši daně z příjmu, kterou můžete být povinni odvést, a také veškerá rizika dvojího zdanění.