Skip to main content

Podpora EU Ukrajině

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

Dne 24. února 2022 zahájily ruské ozbrojené síly rozsáhlou invazi na Ukrajinu. V důsledku této ničím nevyvolané a bezdůvodné agrese se rozsáhlé části ukrajinského území staly válečnými zónami, z nichž prchá mnoho lidí.

Evropská unie na ruskou agresi rychle a rozhodně zareagovala přijetím omezujících opatření, která budou mít pro Rusko obrovské a závažné důsledky.

Zároveň zintenzivnila svou politickou a humanitární pomoc ukrajinské společnosti a také finanční podporu ukrajinského hospodářství a zaměřuje se nyní na budoucí obnovu Ukrajiny.

Téma

Female ukrainian army soldier runs and waves flag of Ukraine at sunset

Ukrajina již rok vzdoruje

Před rokem zahájily ruské síly brutální invazi na Ukrajinu. Je to jíž rok, co byla Ukrajina nucena začít bránit své – a naše společné – hodnoty a svobody. Odvaha ukrajinského lidu ohromuje svět. Podpora ze strany Evropské unie nepoleví.

Evropská solidarita v akci

Podpora Ukrajiny ze strany EU je jednotná a neochvějná. Neodůvodněnou a nevyprovokovanou agresi Ruska Unie důrazně odsuzuje.

Během prvního roku po zahájení invaze poskytla EU Ukrajině hospodářskou, humanitární a vojenskou pomoc v celkové hodnotě více než 67 miliard eur.

Další informace o opatřeních EU během této doby najdete na internetových stránkách a ve zdrojích zveřejněných orgány, institucemi a ostatními subjekty EU:

European Central Bank

Evropská centrální banka

reakce na ruskou invazi na Ukrajinu, včetně měnové politiky, provádění sankcí a zajištění finanční stability

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Eurojust

úloha Eurojustu v soudních řízeních s ohledem na válku na Ukrajině

Europol logo

Europol

solidarita s Ukrajinou ze strany Europolu

Sankce EU proti Rusku

Evropská unie uvalila řadu sankcí na organizace i jednotlivce. Tato opatření mají za cíl oslabit ekonomickou základnu Ruska, připravit ho o důležité technologie a trhy a výrazně omezit jeho schopnost vést válku.

Sankce EU však nebrání vývozu potravin a zemědělských produktů ani souvisejícím transakcím. Kdokoli může nakupovat a přepravovat potraviny a hnojiva pocházející z Ruska.

Sankce EU proti Rusku (Evropská rada)

Sankce EU proti Rusku (Evropská komise)

Boj proti dezinformacím

Ruskou válečnou agresi na Ukrajině doprovází řada nepravdivých a zavádějících informací o Ukrajině. V databázi EUvsDisinfo je shromážděno více než 5 000 případů dezinformací zaměřených proti Ukrajině.

Boj proti dezinformacím (databáze EUvsDisinfo)

Obnova Ukrajiny

K obnově Ukrajiny po skončení války bude zapotřebí značného celosvětového finančního úsilí. Evropská unie již nyní velkou měrou přispívá k posílení odolnosti této země a jejích obyvatel. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však bude zapotřebí další pomoc. Bude třeba obnovit základy svobodné a prosperující země, která bude zakotvená v evropských hodnotách a začleněná do evropské i celosvětové ekonomiky, a podporovat ji na cestě ke členství v EU.

Obnova Ukrajiny (Evropská rada)

Obnova Ukrajiny (Evropská komise)