Přejít na hlavní obsah

Podpora EU Ukrajině

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

Dne 24. února 2022 zahájily ruské ozbrojené síly rozsáhlou invazi na Ukrajinu. 

Evropská unie na ruskou agresi rychle a rozhodně zareagovala přijetím omezujících opatření, která mají pro Rusko obrovské a závažné důsledky.

Zároveň zintenzivnila svou politickou, humanitární a vojenskou pomoc ukrajinské společnosti a také finanční podporu ukrajinského hospodářství a zaměřuje se nyní na budoucí obnovu Ukrajiny.

Téma

Female ukrainian army soldier runs and waves flag of Ukraine at sunset

Tváří v tvář ruské útočné válce a nezákonným pokusům o anexi ukrajinského území zůstává EU jednotná ve své neochvějné podpoře Ukrajině. Uplynuly už dva roky od začátku odporu a od okamžiku, kdy byla Ukrajina nucena začít bránit své – i naše společné – hodnoty a svobody. Odvaha ukrajinského lidu ohromuje svět. Vládne neochvějné přesvědčení, že Ukrajina zvítězí. A Evropa jí bude stát po boku tak dlouho, jak bude třeba.

Evropská solidarita v akci

Podpora Ukrajiny ze strany EU je jednotná a neochvějná. Neodůvodněnou a nevyprovokovanou agresi Ruska Unie důrazně odsuzuje.

Od zahájení ruské invaze poskytla EU Ukrajině hospodářskou, humanitární a vojenskou pomoc v celkové hodnotě více než 88 miliard eur.

Další informace o opatřeních EU během této doby najdete na internetových stránkách a ve zdrojích zveřejněných orgány, institucemi a ostatními subjekty EU:

European Central Bank

reakce na ruskou invazi na Ukrajinu, včetně měnové politiky, provádění sankcí a zajištění finanční stability

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

úloha Eurojustu v soudních řízeních s ohledem na válku na Ukrajině

Europol logo

solidarita s Ukrajinou ze strany Europolu

Sankce EU proti Rusku

Evropská unie uvalila řadu sankcí na organizace i jednotlivce. Tato opatření mají za cíl oslabit ekonomickou základnu Ruska, připravit ho o důležité technologie a trhy a výrazně omezit jeho schopnost vést válku.

Sankce EU však nebrání vývozu potravin a zemědělských produktů ani souvisejícím transakcím. Kdokoli může nakupovat a přepravovat potraviny a hnojiva pocházející z Ruska.

Sankce EU proti Rusku (Evropská rada)

Sankce EU proti Rusku (Evropská komise)

Boj proti dezinformacím

Ruskou válečnou agresi na Ukrajině doprovází řada nepravdivých a zavádějících informací o Ukrajině. V databázi EUvsDisinfo je shromážděno více než 5 000 případů dezinformací zaměřených proti Ukrajině.

Boj proti dezinformacím (databáze EUvsDisinfo)

Obnova Ukrajiny

K obnově Ukrajiny po skončení války bude zapotřebí značného celosvětového finančního úsilí. Evropská unie již nyní významnou měrou přispívá k posílení odolnosti této země. Zřídila také nový nástroj pro Ukrajinu, který jí v období 2024–2027 poskytne stabilní a předvídatelnou finanční podporu ve výši až 50 miliard eur.

Obnova Ukrajiny (Evropská rada)

Nástroj pro Ukrajinu (Evropská komise)