Skip to main content

Průkopníci evropského projektu

EU Pioneers

Podnět k vytvoření Evropské unie (jak zní její současný název) dalo několik výjimečných osobností. Právě díky jejich energii a motivaci můžeme nyní žít v oblasti míru a stability, což tak často považujeme za samozřejmé.

Šlo o osobnosti různých profesních zaměření, ale všichni, od bojovníků za svobodu po právníky a poslance národních parlamentů, sdíleli tentýž ideál: mírovou, sjednocenou a vzkvétající Evropu.

Na prosazení evropské myšlenky kromě níže uvedených osobností samozřejmě neúnavně a obětavě pracovalo i mnoho dalších. Informace o průkopnících evropského projektu tedy stále aktualizujeme.

Průkopníci evropského projektu

Chronologický přehled

Informace o vzniku Evropské unie a o tom, jak se v posledních desetiletích vyvíjela

 1. 1945–59
  Mírová Evropa – počátky spolupráce

  Poválečný vývoj v Evropě vede k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, podpisu Římských smluv a založení Evropského parlamentu.

  Podrobněji o období 1945–59

 2. 1960–69
  „Zlatá šedesátá léta“ – období hospodářského růstu

  Vývoj Evropské unie v 60. letech minulého století, další postup ekonomické integrace v Evropě a začátek mezinárodní spolupráce

  Podrobněji o období 1960–69

 3. 1970–79
  Společenství se poprvé rozšiřuje – vstupují první noví členové: Dánsko, Irsko a Spojené království

  Vývoj Evropské unie v 70. letech, první rozšíření, evropské volby a regionální politika v zájmu rozvoje chudších oblastí

  Podrobněji o období 1970–79

 4. 1980–89
  Měnící se tvář Evropy – pád komunismu

  Vývoj Evropské unie v 80. letech, vstup dalších členů, program Erasmus a začátek jednotného trhu

  Podrobněji o období 1980–89

 5. 1990–99
  Evropa bez hranic

  Vývoj Evropské unie v 90. letech, další rozšíření, program Erasmus. Rozjíždí se jednotný trh, cestování bez vnitřních hraničních kontrol a jednotná měna euro

  Podrobněji o období 1990–99

 6. 2000–09
  Další rozšíření

  Vývoj Evropské unie na začátku nového tisíciletí, vstup 12 nových zemí, euro se stává zákonným platidlem, je podepsána Lisabonská smlouva

  Podrobněji o období 2000–09

 7. 2010–19
  Náročné desetiletí

  Vývoj Evropské unie v letech 2010 až 2019, reakce na finanční krizi, k EU přistupuje Chorvatsko, Spojené království hlasuje pro vystoupení

  Podrobněji o období 2010–19

 8. Po roce 2020
  Covid-19 a cesta k oživení

  Jak se Evropská unie od roku 2020 vyvíjela v reakci na covidovou pandemii a jak zároveň nasměrovala Evropu na cestu k hospodářskému oživení a boji proti změně klimatu.

  Podrobněji o období počínaje rokem 2020