Přejít na hlavní obsah

Historie Evropské unie 1960–69

„Zlatá šedesátá léta“ – období hospodářského růstu

Hospodářství se v 60. letech daří, mimo jiné díky tomu, že země EHS neuplatňují ve vzájemném obchodě cla. Zavádějí také společnou kontrolu produkce potravin, aby zajistily dostatek potravin pro všechny – a zemědělská produkce dokonce brzy dosáhne přebytků. Květen 1968 se do historie zapisuje studentskými nepokoji v Paříži a takzvanou „generací roku 68“, která dosáhne mnoha změn ve společnosti i v postojích lidí.

3. května 1960 – vytvořeno Evropské sdružení volného obchodu

Vzniká Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) na podporu volného obchodu a hospodářské integrace mezi některými zeměmi, které nejsou členy EHS: Rakouskem, Dánskem, Norskem, Portugalskem, Švédskem, Švýcarskem a Spojeným královstvím. V roce 2020 byly členy ESVO Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

srpen 1961 – postavena Berlínská zeď

Komunistické vedení ve východním Německu staví středem Berlína vysokou zeď, která se stává se symbolem oddělení východní a západní Evropy během studené války.

30. července 1962 – první společná zemědělská politika

První společná zemědělská politika dává zemím EHS společnou kontrolu nad produkcí potravin. Pro všechny je dostatek potravin a zemědělci mají dobrý výdělek. Nechtěným vedlejším dopadem je nadprodukce, s horami přebytků. Od 90. let minulého století bude prioritou snížit přebytky, zvýšit kvalitu potravin a podpořit udržitelnost.

20. července 1963 – EHS podepisuje svou první velkou mezinárodní dohodu

Šest členských států podepisuje úmluvu z Yaoundé na podporu spolupráce a obchodu s 18 bývalými koloniemi v Africe. EU má dnes zvláštní vztahy tohoto druhu se 79 zeměmi v Africe, Karibiku a Tichomoří (AKT) a pracuje na vytvoření pevnějšího partnerství s Afrikou s cílem řešit společné problémy obou kontinentů.

8. dubna 1965 – Smlouva o jednotných orgánech

V Bruselu je podepsána smlouva o sloučení výkonných orgánů tří Společenství (Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Euratomu), která vstoupí v platnost 1. července 1967. Od tohoto okamžiku budou mít Evropská společenství jedinou správní složku (Komise) a jediný výkonný orgán (Rada).

květen 1968 – studentské nepokoje v Paříži

Studentské a dělnické nepokoje ve Francii otřásají samotnými základy státu. K mírnějším studentským protestům dochází i v ostatních zemích EU. Odrážejí frustraci z vlád a vyjadřují protest proti válce ve Vietnamu a jadernému zbrojení.

1. července 1968 – začátek celní unie

6 členských států EHS odstraňuje vnitřní cla na vzájemně dovážené zboží a umožňuje tak poprvé volný přeshraniční obchod. Na zboží dovážené ze třetích zemí pak tyto státy ukládají jednotná cla. Obchod mezi těmito šesti zeměmi a mezi nimi a zbytkem světa rychle roste.

srpen 1968 – rozdrcen reformní proces známý jako „pražské jaro“

Invaze sovětských tanků zničí krátce trvající „pražské jaro“, které Československu přineslo příslib demokracie.