Pereiti prie pagrindinio turinio

Europos Sąjungos istorija 1960–1969 m.

Audringas septintasis dešimtmetis – ekonomikos augimo laikotarpis

Septintajame XX a. dešimtmetyje suklestėjo ekonomika, be kita ko, dėl to, kad EEB šalys tarpusavio prekybai liovėsi taikiusios muitus. Jos taip pat sutarė bendrai kontroliuoti maisto produktų gamybą. Taip užtikrinta, kad maisto užtektų visiems. 1968 m. gegužės mėn. Paryžiuje vyko studentų riaušės, o daugelis visuomenės ir elgsenos pokyčių imti sieti su 1968-ųjų karta.

1960 m. gegužės 3 d. – įkurta Europos laisvosios prekybos asociacija

Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA) sukurta siekiant skatinti laisvą prekybą ir ekonominę integraciją tarp tam tikrų EEB nepriklausiusių šalių: Austrijos, Danijos, Norvegijos, Portugalijos, Švedijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės. 2020 m. ELPA priklausė Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija.

1961 m. rugpjūčio mėn. – pastatyta Berlyno siena

Komunistinė vyriausybė Rytų Vokietijoje pastatė sieną, kuri perskyrė Berlyną į dvi dalis. Tai tapo Rytų ir Vakarų Europos atskirties Šaltojo karo metu simboliu.

1962 m. liepos 30 d. – pirmoji bendra žemės ūkio politika

Pirmoji bendra žemės ūkio politika EEB šalims suteikė galimybę bendrai kontroliuoti maisto produktų gamybą. Maistu aprūpinti visi, o ūkininkams sudarytos sąlygos užsitikrinti gerą pragyvenimą. Pasireiškė ir nepageidaujamas šalutinis poveikis – didelis žemės ūkio produkcijos perteklius. Nuo dešimtojo XX a. dešimtmečio nustatyti tokie prioritetai: sumažinti perteklių, gerinti maisto kokybę ir skatinti tvarumą.

1963 m. liepos 20 d. – EEB pasirašė pirmą svarbų tarptautinį susitarimą

Siekdamos skatinti bendradarbiavimą ir prekybą su 18 buvusių kolonijų Afrikoje, šešios valstybės narės pasirašė Jaundės konvenciją. Šiandien ES palaiko ypatingus tokio pobūdžio santykius su 79 Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) regionų šalimis ir siekia užmegzti tvirtesnę partnerystę su Afrika, kad būtų galima spręsti abiem žemynams bendrus uždavinius.

1965 m. balandžio 8 d. pasirašyta Sujungimo sutartis

Sutartis, sujungusi trijų Bendrijų (Europos anglių ir plieno bendrijos, Europos ekonominės bendrijos ir Euratomo) vykdomąsias institucijas, buvo pasirašyta Briuselyje ir įsigaliojo 1967 m. liepos 1 d. Nuo tada Europos Bendrijos turėjo vieną bendrą administracinę instituciją (Komisiją) ir vieną bendrą sprendimus priimančią instituciją (Tarybą).

1968 m. gegužės mėn. – studentų riaušės Paryžiuje

Studentų ir darbininkų riaušės Prancūzijoje supurtė pačius valstybės pamatus. Švelnesnės formos protestai vyko ir kitose Europos šalyse. Jie atspindėjo nepasitenkinimą valdžia, taip pat pasipriešinimą karui Vietname ir branduolinio ginklavimosi varžyboms.

1968 m. liepos 1 d. – Muitų sąjungos pradžia

Šešios EEB valstybės narės panaikino tarpusavyje importuojamoms prekėms taikytus muito mokesčius – pirmą kartą tarp šalių imta prekiauti laisvai. Jos taip pat ėmė taikyti vienodus muitus importui iš kitų pasaulio šalių. Prekyba tarp šių šešių šalių ir su kitomis pasaulio šalimis sparčiai augo.

1968 m. rugpjūčio mėn. – užgniaužtas Prahos pavasaris

Sovietų tankai užgniaužė vos užgimusios demokratijos užuomazgas Čekoslovakijoje – Prahos pavasarį.