Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

História Európskej únie, roky 1960 – 1969

„Búrlivé šesťdesiate roky“ – obdobie hospodárskeho rastu

Šesťdesiate roky 20. storočia predstavujú z hospodárskeho hľadiska priaznivé obdobie, čomu napomáha skutočnosť, že krajiny EHS pri vzájomnom obchodovaní už nevyberajú clo. Dohoda existuje aj na spoločnej kontrole v oblasti potravinárskej výroby, aby mal každý dostatok jedla. V máji 1968 sa konajú študentské nepokoje v Paríži a mnohé zmeny v spoločnosti a správaní sa spájajú s „generáciou 68“.

3. mája 1960 – založenie Európskeho združenia voľného obchodu

Dochádza k založeniu Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) na podporu voľného obchodu a hospodárskej integrácie medzi niektorými krajinami, ktoré nie sú členmi EHS a ktorými sú: Dánsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Švédsko. V roku 2020 sú členmi EZVO Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

August 1961 – stavba Berlínskeho múru

Komunistická vláda vo východnom Nemecku stavia Berlínsky múr. Stáva sa symbolom rozdelenia východnej a západnej Európy počas studenej vojny.

30. júla 1962 – prvá spoločná poľnohospodárska politika

Prvá spoločná poľnohospodárska politika poskytuje krajinám EHS spoločnú kontrolu nad potravinárskou výrobou. Každý má dostatok potravín a poľnohospodári majú dobré zárobky. Nechceným vedľajším dôsledkom je nadvýroba s mnohými prebytočnými výrobkami. Od 90. rokov 20. storočia je prioritou zníženie prebytkov, zvýšenie kvality potravín a podpora udržateľnosti.

20. júla 1963 – EHS podpisuje svoju prvú veľkú medzinárodnú dohodu

Šesť členských štátov podpísalo Dohovor z Yaoundé na podporu spolupráce a obchodu s 18 bývalými kolóniami v Afrike. V súčasnosti má EÚ osobitné vzťahy tohto druhu so 79 krajinami v Afrike, v regiónoch Karibiku a Tichomoria (AKT) a pracuje na vybudovaní silnejšieho partnerstva s Afrikou s cieľom riešiť výzvy spoločné pre oba kontinenty.

8. apríla 1965 – podpis Zmluvy o zlúčení

Zmluva o zlúčení výkonných orgánov 3 spoločenstiev (Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Euratomu) je podpísaná v Bruseli a vstupuje do platnosti 1. júla 1967. Odteraz budú mať Európske spoločenstvá jeden administratívny orgán (Komisia) a jeden výkonný orgán (Rada).

Máj 1968 – študentské nepokoje v Paríži

Nepokoje študentov a robotníkov vo Francúzsku otriasajú základmi štátu. Mierne študentské nepokoje sa objavujú aj v iných európskych krajinách. Okrem toho, že sú odrazom frustrácie z vlád, ide aj o protesty proti vojne vo Vietname a pretekom v jadrovom zbrojení.

1. júla 1968 – začiatok colnej únie

Šesť členských krajín EHS ruší clá na tovar dovážaný z každej z nich, čo prvýkrát umožňuje voľný cezhraničný obchod. Takisto uplatňujú rovnaké clá na svoj dovoz z iných krajín. Obchod medzi týmito 6 krajinami a so zvyškom sveta rýchlo rastie.

August 1968 – Pražská jar je potlačená

Sovietske tanky potláčajú krátko trvajúcu Pražskú jar – rodiacu sa demokraciu v Československu.