Prejsť na hlavný obsah

Smerom k otvorenému a spravodlivému celosvetovému obchodu

Európska únia má jednu z najviac navonok orientovaných ekonomík na svete. Zároveň je aj najväčším jednotným trhom vo svete. Voľný obchod medzi členskými štátmi je jedným zo základných stavebných kameňov Európskej únie, ktorá presadzuje aj otváranie sa svetovému obchodu.

Od roku 1999 do roku 2010 sa zahraničný obchod EÚ zdvojnásobil a v súčasnosti predstavuje viac ako 30 % hrubého domáceho produktu EÚ (HDP). EÚ je zodpovedná za obchodnú politiku členských krajín a rokuje o príslušných dohodách. Keďže EÚ zaujíma takýto jednotný postoj, pri medzinárodných obchodných rokovaniach má väčšiu váhu ako jednotlivé členské štáty.

EÚ sa aktívne zapája do rokovaní o obchodných dohodách s krajinami alebo regionálnymi zoskupeniami. Tieto dohody poskytujú vzájomne výhodný prístup na trhy EÚ aj príslušných krajín. Podniky z EÚ môžu svoje podnikanie rozvíjať a takisto ľahšie dovážať suroviny, ktoré používajú na výrobu svojich výrobkov.

Každá dohoda je jedinečná a môže zahŕňať zníženie ciel, pravidlá týkajúce sa otázok, ako je duševné vlastníctvo alebo trvalo udržateľný rozvoj, alebo doložky o ľudských právach. EÚ dostáva informácie aj od verejnosti, podnikov a mimovládnych orgánov, keď rokuje o obchodných dohodách alebo pravidlách.

EÚ podporuje a chráni priemysel a podnikanie v EÚ tým, že pracuje na odstraňovaní prekážok obchodu, aby európski vývozcovia získali spravodlivé podmienky a prístup na iné trhy. Zároveň podporuje zahraničné spoločnosti tým, že im poskytuje praktické informácie o tom, ako získať prístup na trh EÚ.

EÚ spolupracuje aj so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) s cieľom pomôcť stanoviť pravidlá svetového obchodu a odstrániť prekážky obchodu medzi členmi WTO.

Videogaléria