Przejdź do treści głównej

Działania na rzecz otwartego i uczciwego handlu na całym świecie

Gospodarka Unii Europejskiej jest jedną z najbardziej otwartych na świecie. Unia jest również największym na świecie jednolitym rynkiem. Wolny handel między państwami członkowskimi to jedna z zasad leżących u podstaw UE. Dlatego też Unia działa na rzecz otwartego handlu światowego.

W latach 1999–2010 handel zagraniczny UE wzrósł dwukrotnie. Obecnie jego wartość stanowi ponad 30 proc. produktu krajowego brutto (PKB) UE. UE odpowiada za politykę handlową państw członkowskich i negocjuje umowy w ich imieniu. Mówiąc jednym głosem, UE liczy się w międzynarodowych negocjacjach handlowych bardziej niż którekolwiek z państw członkowskich występujące wyłącznie we własnym imieniu.

UE aktywnie współpracuje z państwami lub ugrupowaniami regionalnymi przy negocjowaniu umów handlowych. Umowy te zapewniają korzystny dla obu stron dostęp do rynków zarówno dla UE, jak i dla zainteresowanych krajów. Przedsiębiorstwa z UE mogą rozwijać swoją działalność, a także łatwiej importować surowce, z których wytwarzają swoje produkty.

Każda umowa jest jedyna w swoim rodzaju i może obejmować obniżki ceł, przepisy dotyczące takich kwestii, jak własność intelektualna czy zrównoważony rozwój, lub klauzule dotyczące praw człowieka. Podczas negocjowania umów lub zasad handlowych UE uwzględnia również informacje uzyskane od społeczeństwa, przedsiębiorstw i organów pozarządowych.

Unia wspiera i chroni przemysł oraz przedsiębiorstwa w UE, usuwając bariery w handlu, tak aby zapewnić europejskim eksporterom sprawiedliwe warunki i dostęp do innych rynków. Jednocześnie UE udziela zagranicznym przedsiębiorstwom praktycznych informacji o tym, jak uzyskać dostęp do rynku UE.

UE współpracuje również ze Światową Organizacją Handlu (WTO), aby pomóc w ustaleniu zasad światowego handlu i usunięciu przeszkód w handlu między członkami WTO.

Obszary działalności UE związane z tym tematem

Galeria wideo