Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προς ένα ανοικτό και δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πλέον εξωστρεφείς οικονομίες παγκοσμίως. Είναι επίσης η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο. Το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη της είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει επίσης δεσμευτεί να προωθεί την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου.

Το διάστημα 1999 - 2010 το εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ διπλασιάστηκε, αντιπροσωπεύοντας πλέον πάνω από το 30% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ (ΑΕγχΠ). Η ΕΕ καθορίζει την εμπορική πολιτική των κρατών μελών και διαπραγματεύεται συμφωνίες για λογαριασμό τους. Μιλώντας με μια φωνή, η ΕΕ έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις απ΄ ό,τι θα είχαν μεμονωμένα τα κράτη μέλη της.

Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με χώρες ή περιφερειακούς ομίλους για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών. Οι συμφωνίες αυτές παρέχουν αμοιβαία επωφελή πρόσβαση στις αγορές τόσο της ΕΕ όσο και των εν λόγω χωρών. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ μπορούν να αυξάνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εισάγουν ευκολότερα τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν για την παραγωγή των προϊόντων τους.

Κάθε συμφωνία είναι μοναδική και μπορεί να περιλαμβάνει δασμολογικές μειώσεις, κανόνες για ζητήματα όπως η διανοητική ιδιοκτησία ή η βιώσιμη ανάπτυξη, ή ακόμη και ρήτρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με εμπορικές συμφωνίες ή κανόνες, η ΕΕ λαμβάνει επίσης υπόψη τη γνώμη πολιτών, επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Η ΕΕ στηρίζει και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της ΕΕ προωθώντας την άρση των εμπορικών φραγμών, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς να απολαμβάνουν δίκαιους όρους ανταγωνισμού και πρόσβασης σε άλλες αγορές. Παράλληλα, η ΕΕ στηρίζει τις αλλοδαπές εταιρείες παρέχοντάς τους πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή τους στην αγορά της ΕΕ.

Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) με στόχο τον καθορισμό διεθνών εμπορικών κανόνων και την άρση των εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ των χωρών μελών του ΠΟΕ.

Συλλογή βίντεο