Skip to main content

Tavoitteena avoin ja reilu maailmankauppa

Euroopan unioni on yksi maailman ulospäin suuntautuneimmista talouksista. EU on myös maailman suurin sisämarkkina-alue. Kaupankäynnin vapauttaminen oli yksi keskeisistä tavoitteista EU:ta perustettaessa, ja EU ajaa myös maailmankaupan vapauttamista.

EU:n kauppa muun maailman kanssa kaksinkertaistui vuosina 1999–2010, ja sen osuus on nyt yli 30 % EU:n bruttokansantuotteesta. EU vastaa jäsenmaidensa kauppapolitiikasta ja neuvottelee sopimuksista niiden puolesta. Yhdellä äänellä puhuvalla EU:lla on kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa paljon enemmän painoarvoa kuin yhdelläkään sen jäsenmaista olisi yksin.

EU neuvottelee aktiivisesti kauppasopimuksista yksittäisten maiden ja alueellisten ryhmittymien kanssa. Sopimukset antavat EU:lle ja sen sopimuskumppaneille edullisen pääsyn toistensa markkinoille. EU:n yritykset voivat kasvattaa liiketoimintaansa, ja ne voivat myös helpommin tuoda tuotteidensa valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita.

Jokainen sopimus on yksilöllinen, ja sopimuksiin voi sisältyä esimerkiksi tullinalennuksia, tekijänoikeuksien suojaa koskevia sääntöjä tai kestävää kehitystä tai ihmisoikeuksia koskevia ehtoja. EU ottaa huomioon myös kansalaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen näkemyksiä, kun se neuvottelee kauppasopimuksista ja niiden ehdoista.

EU tukee EU:n valmisteteollisuutta ja liiketoimintaa ja puolustaa sen etuja. Se pyrkii poistamaan kaupan esteitä, jotta eurooppalaiset viejät saavat oikeudenmukaiset liiketoimintamahdollisuudet ja pääsyn muiden maiden markkinoille. Samalla EU antaa ulkomaisille yrityksille käytännön neuvoja pääsystä EU:n markkinoille.

EU tekee yhteistyötä myös Maailman kauppajärjestön (WTO) kanssa kehittääkseen maailmankaupan sääntöjä ja poistaakseen kaupan esteitä WTO:n jäsenten väliltä.

Videot