Skip to main content

Sisämarkkinat

EU-kansalaiset voivat asua, matkustaa, työskennellä, opiskella, viettää eläkepäiviä ja tehdä ostoksia vapaasti EU:n alueella. EU varmistaa tavaroiden, palveluiden, pääoman ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden EU:n sisämarkkinoilla. Poistamalla teknisiä, oikeudellisia ja byrokratiaan liittyviä esteitä EU mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat vapaasti käydä kauppaa ja hoitaa liiketoimia.

EU on myös luomassa pääomamarkkinaunionia, joka helpottaa pk-yritysten rahoituksen saantia ja lisää EU:n houkuttelevuutta sijoituskohteena. Tavoitteena on myös perustaa digitaaliset sisämarkkinat, joilla otetaan käyttöön koko EU:n kattavat säännöt muun muassa televiestintäpalveluille, tekijänoikeuksille ja tietosuojalle.

Sisämarkkinoille on kuitenkin jäänyt joitakin esteitä, ja EU pyrkiikin yhdenmukaistamaan edelleen mm. seuraavia:

  • erilaiset kansalliset verojärjestelmät
  • erilliset kansalliset markkinat rahoituspalvelujen, energian ja liikenteen aloilla
  • erilaiset verkkokaupan säännöt, normit ja käytännöt EU-maiden välillä
  • monimutkaiset ammattipätevyyden tunnustamista koskevat säännöt.

Uutiset

22 marraskuu 2021
ESMA seeks input on EMIR clearing threshold framework Monday 22 November 2021 13:22 The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has published today a discussion paper on EMIR clearing thresholds seeking feedback from market...