Skip to main content

Sisämarkkinat

EU-kansalaiset voivat asua, matkustaa, työskennellä, opiskella, viettää eläkepäiviä ja tehdä ostoksia vapaasti EU:n alueella. EU varmistaa tavaroiden, palveluiden, pääoman ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden EU:n sisämarkkinoilla. Poistamalla teknisiä, oikeudellisia ja byrokratiaan liittyviä esteitä EU mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat vapaasti käydä kauppaa ja hoitaa liiketoimia.

EU on myös luomassa pääomamarkkinaunionia, joka helpottaa pk-yritysten rahoituksen saantia ja lisää EU:n houkuttelevuutta sijoituskohteena. Tavoitteena on myös perustaa digitaaliset sisämarkkinat, joilla otetaan käyttöön koko EU:n kattavat säännöt muun muassa televiestintäpalveluille, tekijänoikeuksille ja tietosuojalle.

Sisämarkkinoille on kuitenkin jäänyt joitakin esteitä, ja EU pyrkiikin yhdenmukaistamaan edelleen mm. seuraavia:

  • erilaiset kansalliset verojärjestelmät
  • erilliset kansalliset markkinat rahoituspalvelujen, energian ja liikenteen aloilla
  • erilaiset verkkokaupan säännöt, normit ja käytännöt EU-maiden välillä
  • monimutkaiset ammattipätevyyden tunnustamista koskevat säännöt.

Uutiset

20 tammikuu 2022
Thursday 20 January 2022 10:36 This public procurement procedure is for “ ICT Consultancy”: All documents related to this procedure are downloadable and visible following the TED eTendering link published below and in the contract notice. All of the information is accessible without registration in...