Skip to main content

Bendroji vidaus rinka be sienų

ES siekia suteikti ES piliečiams galimybę studijuoti, gyventi, apsipirkti, dirbti ar išeiti į pensiją bet kurioje ES šalyje ir džiaugtis produktais iš visos Europos. Šiuo tikslu ji užtikrina laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimą bendrojoje ES vidaus rinkoje. Šalindama technines, teisines ir biurokratines kliūtis, ES taip pat suteikia piliečiams galimybę laisvai prekiauti ir užsiimti verslu.

ES taip pat kuria kapitalo rinkų sąjungą, kad mažosioms įmonėms būtų lengviau gauti lėšų ir Europa taptų patrauklesne vieta investuoti. Be to, bendrojoje skaitmeninėje rinkoje skaitmeniniams produktams ir paslaugoms galios ES bendrosios rinkos laisvės, ES mastu taikant telekomunikacijų paslaugų, autorių teisių ir duomenų apsaugos taisykles.

Tačiau bendrojoje rinkoje yra išlikusių kai kurių kliūčių ir ES toliau dirba, siekdama suderinti:

  • suskaidytas nacionalines mokesčių sistemas,
  • atskiras nacionalines finansinių paslaugų, energetikos ir transporto rinkas,
  • įvairias ES šalių e. prekybos taisykles, standartus ir praktiką,
  • sudėtingas profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisykles.