Skip to main content

Jednotný vnútorný trh bez hraníc

Cieľom EÚ je umožniť občanom EÚ študovať, žiť, nakupovať, pracovať a stráviť dôchodok v ktorejkoľvek krajine EÚ a využívať výrobky z celej Európy. Na tento účel zabezpečuje voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb na jednotnom vnútornom trhu EÚ. Odstránením technických, právnych a byrokratických prekážok umožňuje EÚ občanom aj slobodne obchodovať a podnikať.

EÚ takisto buduje úniu kapitálových trhov s cieľom uľahčiť malým podnikom prístup k financovaniu a zatraktívniť Európu v očiach investorov. Navyše, jednotný digitálny trh bude digitalizovať slobody, ktoré prináša jednotný trh EÚ, pričom budú stanovené pravidlá pre telekomunikačné služby, autorské práva a ochranu údajov platné v celej EÚ.

Niektoré prekážky v rámci jednotného trhu však pretrvávajú a EÚ sa snaží ďalej harmonizovať:

  • fragmentované daňové systémy jednotlivých krajín
  • oddelené vnútroštátne trhy v oblasti finančných služieb, energetiky a dopravy
  • rôznorodé pravidlá, normy a postupy v oblasti elektronického obchodu v jednotlivých krajinách EÚ
  • zložité pravidlá uznávania odborných kvalifikácií

Aktuality

20 január 2022
Thursday 20 January 2022 10:36 This public procurement procedure is for “ ICT Consultancy”: All documents related to this procedure are downloadable and visible following the TED eTendering link published below and in the contract notice. All of the information is accessible without registration in...