Prejsť na hlavný obsah

Jednotný vnútorný trh bez hraníc

Cieľom EÚ je umožniť občanom EÚ študovať, žiť, nakupovať, pracovať a stráviť dôchodok v ktorejkoľvek krajine EÚ a využívať výrobky z celej Európy. Na tento účel zabezpečuje voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb na jednotnom vnútornom trhu EÚ. Odstránením technických, právnych a byrokratických prekážok umožňuje EÚ občanom aj slobodne obchodovať a podnikať.

EÚ takisto buduje úniu kapitálových trhov s cieľom uľahčiť malým podnikom prístup k financovaniu a zatraktívniť Európu v očiach investorov. Navyše, jednotný digitálny trh bude digitalizovať slobody, ktoré prináša jednotný trh EÚ, pričom budú stanovené pravidlá pre telekomunikačné služby, autorské práva a ochranu údajov platné v celej EÚ.

Niektoré prekážky v rámci jednotného trhu však pretrvávajú a EÚ sa snaží ďalej harmonizovať:

  • fragmentované daňové systémy jednotlivých krajín
  • oddelené vnútroštátne trhy v oblasti finančných služieb, energetiky a dopravy
  • rôznorodé pravidlá, normy a postupy v oblasti elektronického obchodu v jednotlivých krajinách EÚ
  • zložité pravidlá uznávania odborných kvalifikácií