Skip to main content

Suq intern uniku mingħajr fruntieri

L-UE għandha l-għan li tippermetti liċ-ċittadini tal-UE li jistudjaw, jgħixu, jixtru, jaħdmu u jirtiraw fi kwalunkwe pajjiż tal-UE u jgawdu minn prodotti mill-Ewropa kollha. Biex tagħmel dan, hija tiżgura l-moviment liberu tal-oġġetti, is-servizzi, il-kapital u l-persuni f’suq intern uniku tal-UE. Bit-tneħħija tal-ostakli tekniċi, legali u burokratiċi, l-UE tippermetti wkoll liċ-ċittadini jinnegozjaw liberament ma’ xulxin.

L-UE qed tibni wkoll unjoni tas-swieq kapitali, biex isir iktar faċli għan-negozji ż-żgħar li jiġġeneraw il-flus u biex l-Ewropa ssir post aktar attraenti għall-investiment. Barra minn hekk, is-suq uniku diġitali se jiddiġitalizza l-libertajiet tas-suq uniku tal-UE, b’regoli li japplikaw għall-UE kollha għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni, id-drittijiet tal-awtur u l-protezzjoni tad-data.

Madankollu, għad hemm xi ostakli fi ħdan is-suq uniku, u l-UE qed taħdem biex tarmonizza aktar:

  • is-sistemi tat-taxxa nazzjonali frammentati
  • is-swieq nazzjonali separati għas-servizzi finanzjarji, l-enerġija u t-trasport
  • ir-regoli differenti tal-kummerċ elettroniku, l-istandards u l-prattiki bejn il-pajjiżi tal-UE
  • ir-regoli kkumplikati dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki vokazzjonali