Skip to main content

Suq intern uniku mingħajr fruntieri

L-UE għandha l-għan li tippermetti liċ-ċittadini tal-UE li jistudjaw, jgħixu, jixtru, jaħdmu u jirtiraw fi kwalunkwe pajjiż tal-UE u jgawdu minn prodotti mill-Ewropa kollha. Biex tagħmel dan, hija tiżgura l-moviment liberu tal-oġġetti, is-servizzi, il-kapital u l-persuni f’suq intern uniku tal-UE. Bit-tneħħija tal-ostakli tekniċi, legali u burokratiċi, l-UE tippermetti wkoll liċ-ċittadini jinnegozjaw liberament ma’ xulxin.

L-UE qed tibni wkoll unjoni tas-swieq kapitali, biex isir iktar faċli għan-negozji ż-żgħar li jiġġeneraw il-flus u biex l-Ewropa ssir post aktar attraenti għall-investiment. Barra minn hekk, is-suq uniku diġitali se jiddiġitalizza l-libertajiet tas-suq uniku tal-UE, b’regoli li japplikaw għall-UE kollha għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni, id-drittijiet tal-awtur u l-protezzjoni tad-data.

Madankollu, għad hemm xi ostakli fi ħdan is-suq uniku, u l-UE qed taħdem biex tarmonizza aktar:

  • is-sistemi tat-taxxa nazzjonali frammentati
  • is-swieq nazzjonali separati għas-servizzi finanzjarji, l-enerġija u t-trasport
  • ir-regoli differenti tal-kummerċ elettroniku, l-istandards u l-prattiki bejn il-pajjiżi tal-UE
  • ir-regoli kkumplikati dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki vokazzjonali

Aħbarijiet

20 Jannar 2022
Thursday 20 January 2022 10:36 This public procurement procedure is for “ ICT Consultancy”: All documents related to this procedure are downloadable and visible following the TED eTendering link published below and in the contract notice. All of the information is accessible without registration in...