Gå til hovedindholdet

Et indre marked uden grænser

EU ønsker, at borgerne skal kunne studere, bo, købe ind, arbejde og gå på pension i et hvilket som helst EU-land og nyde godt af produkter fra hele Europa. Derfor sikrer det fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer i EU's indre marked. Ved at fjerne tekniske, juridiske og bureaukratiske hindringer giver EU også borgerne mulighed for frit at handle og gøre forretninger.

EU er også ved at opbygge en kapitalmarkedsunion, så det bliver lettere for små virksomheder at rejse penge og gøre Europa til et mere attraktivt sted at investere. Derudover vil det digitale indre marked digitalisere frihederne på EU's indre marked med EU-dækkende regler for telekommunikationstjenester, ophavsret og databeskyttelse.

Men der er dog stadig nogle hindringer på det indre marked, og EU arbejder på at harmonisere følgende områder yderligere:

  • fragmenterede nationale skattesystemer
  • adskilte nationale markeder for finansielle tjenesteydelser, energi og transport
  • forskellige regler, standarder og praksis for e-handel mellem EU-landene
  • indviklede regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer