Gå til hovedindholdet

Erhverv og industri

Støtte til Europas erhvervsliv og industri i fremtiden

EU's politik hjælper med at gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige og sætter gang i beskæftigelsen og den økonomiske vækst ved at sikre et erhvervsvenligt miljø.

I en tid med globalisering og øget konkurrence fra nye vækstlande vil EU's langsigtede økonomiske velstand afhænge af et stærkt industrigrundlag og ikke kun af serviceydelser og banker. Forskning og innovation spiller en vigtig rolle med hensyn til at udvikle teknologier og metoder, der kan sikre fremtiden for Europas produktionssektor.

Der findes en række EU-programmer, som hjælper små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at få adgang til finansiering og markeder og støtter iværksætterkultur, etablering af virksomheder, internationalisering og vækst.

EU arbejder på at fjerne de tilbageværende handelshindringer og undgå nye hindringer ved at fremme et erhvervs- og forbrugervenligt EU-marked, der bygger på enkle, gennemsigtige og ensartede regler og standarder.