Skip to main content

Beskæftigelse og sociale anliggender

Beskæftigelse og sociale anliggender

Teknologiske fremskridt, globaliseringen og befolkningsudviklingen påvirker fortsat den måde, europæerne lever og arbejder på. EU arbejder aktivt på at udvikle politikker og lovforslag, der tager fat på disse udfordringer.

Gennem den europæiske søjle for sociale rettigheder arbejder EU på at beskytte borgernes rettigheder ved at sikre:

  • Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet
  • Rimelige arbejdsvilkår
  • Social beskyttelse og inklusion

EU-midlerne hjælper offentlige og private organisationer med at gennemføre og forbedre beskæftigelses- og socialpolitikken og finansierer projekter til støtte for deres borgere i dag og i morgen.

EU's arbejdsmarkedslovgivning garanterer alle, der bor og arbejder i EU, en vis minimumsbeskyttelse. Der findes bestemte EU-regler, som også skal gøre det lettere for EU-borgerne at bo og arbejde i andre EU-lande og samtidig beskytte deres rettigheder til sociale ydelser, f.eks. sygesikring og understøttelse.

Nyheder

29 Juni 2022
Åsa Larson re-elected as member of EIOPA’s Management Board<div class="field field-label-hidden field-name-field-eiopa-body field-type-text-long item-list"> <div class="field-items"> <div class="even field-item first last"> The Board of Supervisors of the European...