Skip to main content

Regionale investeringer og solidaritet

EU investerer lokalt gennem sin regionalpolitik. Regionalpolitikken er rettet mod alle EU's regioner og byer og indeholder foranstaltninger, der skal sætte gang i den økonomiske vækst og beskæftigelsen og forbedre livskvaliteten gennem strategiske investeringer. Takket være denne aktive form for EU-solidaritet kan folk i mindre udviklede regioner udnytte de muligheder, der findes på verdens største markeder.

EU's regionalpolitik skal gøre en forskel på fem vigtige områder:

  • investering i mennesker ved at støtte mulighederne for beskæftigelse, uddannelse og social inklusion
  • støtte af udviklingen af små og mellemstore virksomheder
  • styrkelse af forskning og innovation gennem investeringer og forskningsrelaterede job
  • forbedring af miljøet gennem store investeringsprojekter
  • modernisering af transportsystemerne og energiproduktionen for at bekæmpe klimaforandringerne med fokus på vedvarende energi og innovativ transportinfrastruktur

 

Den overordnede politik fastlægges på EU-plan, men den daglige forvaltning af midlerne varetages i samarbejde af Europa-Kommissionen og de nationale, regionale og lokale myndigheder.

Nyheder

30 Juni 2022
The European Committee of the Regions and associations representing European cities and regions on 30 June launched the European Alliance for Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine to help Ukraine's local and regional authorities rebuild homes, schools, infrastructure and services...

Publikation

Videogalleri