Skip to main content

Regionale investeringer og solidaritet

EU investerer lokalt gennem sin regionalpolitik. Regionalpolitikken er rettet mod alle EU's regioner og byer og indeholder foranstaltninger, der skal sætte gang i den økonomiske vækst og beskæftigelsen og forbedre livskvaliteten gennem strategiske investeringer. Takket være denne aktive form for EU-solidaritet kan folk i mindre udviklede regioner udnytte de muligheder, der findes på verdens største markeder.

EU's regionalpolitik skal gøre en forskel på fem vigtige områder:

  • investering i mennesker ved at støtte mulighederne for beskæftigelse, uddannelse og social inklusion
  • støtte af udviklingen af små og mellemstore virksomheder
  • styrkelse af forskning og innovation gennem investeringer og forskningsrelaterede job
  • forbedring af miljøet gennem store investeringsprojekter
  • modernisering af transportsystemerne og energiproduktionen for at bekæmpe klimaforandringerne med fokus på vedvarende energi og innovativ transportinfrastruktur

 

Den overordnede politik fastlægges på EU-plan, men den daglige forvaltning af midlerne varetages i samarbejde af Europa-Kommissionen og de nationale, regionale og lokale myndigheder.

Publikation

Videogalleri