Przejdź do treści głównej

Inwestycje regionalne i solidarność

UE inwestuje na szczeblu lokalnym w ramach polityki regionalnej. Polityka ta dotyczy wszystkich regionów i miast UE i ma na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz poprawę jakości życia dzięki inwestycjom strategicznym. Dzięki tej aktywnej formie unijnej solidarności mieszkańcy słabiej rozwiniętych regionów mogą wykorzystać możliwości, jakie stwarza największy rynek na świecie.

Polityka regionalna UE stara się wprowadzić zmiany w pięciu kluczowych obszarach:

  • inwestowanie w ludzi poprzez wspieranie dostępu do zatrudnienia, edukacji i włączenia społecznego
  • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  • wzmacnianie badań i innowacji poprzez inwestycje i badania naukowe
  • poprawa ochrony środowiska poprzez duże projekty inwestycyjne
  • modernizacja transportu i produkcji energii w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej i innowacyjnej infrastruktury transportowej.

 

Ogólna polityka ustalana jest na szczeblu UE, ale bieżące zarządzanie funduszami jest owocem współpracy Komisji Europejskiej z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

Publication

Obszary działalności UE związane z tym tematem