Skip to main content

Inwestycje regionalne i solidarność

UE inwestuje na szczeblu lokalnym w ramach polityki regionalnej. Polityka ta dotyczy wszystkich regionów i miast UE i ma na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz poprawę jakości życia dzięki inwestycjom strategicznym. Dzięki tej aktywnej formie unijnej solidarności mieszkańcy słabiej rozwiniętych regionów mogą wykorzystać możliwości, jakie stwarza największy rynek na świecie.

Polityka regionalna UE stara się wprowadzić zmiany w pięciu kluczowych obszarach:

  • inwestowanie w ludzi poprzez wspieranie dostępu do zatrudnienia, edukacji i włączenia społecznego
  • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  • wzmacnianie badań i innowacji poprzez inwestycje i badania naukowe
  • poprawa ochrony środowiska poprzez duże projekty inwestycyjne
  • modernizacja transportu i produkcji energii w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej i innowacyjnej infrastruktury transportowej.

 

Ogólna polityka ustalana jest na szczeblu UE, ale bieżące zarządzanie funduszami jest owocem współpracy Komisji Europejskiej z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

Aktualności

30 czerwiec 2022
The European Committee of the Regions and associations representing European cities and regions on 30 June launched the European Alliance for Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine to help Ukraine's local and regional authorities rebuild homes, schools, infrastructure and services...
30 czerwiec 2022
The European Committee of the Regions (CoR) has launched the Automotive Regions Alliance – a political network of regions engaged for the successful transition of the European automotive and supply industry. The Alliance aims to bring in the regional perspective into the ongoing debates on...

Publikacja

Obszary działalności UE związane z tym tematem

Galeria wideo