Glavni sadržaj

Regionalna politika

Regionalna ulaganja i solidarnost

EU ulaže na lokalnoj razini u okviru svoje regionalne politike. Ona je namijenjena svim regijama i gradovima EU-a i sadržava mjere za poticanje gospodarskog rasta i zapošljavanja te poboljšanje kvalitete života provedbom strateških ulaganja. Zahvaljujući tom aktivnom obliku solidarnosti EU-a građani u slabije razvijenim regijama mogu iskoristiti prilike koje im pruža najveće tržište na svijetu.

Regionalnom politikom EU-a nastoji se ostvariti poboljšanja u pet ključnih područja:

  • ulaganje u ljude olakšavanjem pristupa zapošljavanju, obrazovanju i socijalnom uključivanju
  • potpora razvoju malih i srednjih poduzeća
  • jačanje istraživanja i inovacija ulaganjima i otvaranjem radnih mjesta povezanih s istraživanjem
  • poboljšanje okoliša provedbom velikih investicijskih projekata
  • modernizacija prometa i proizvodnje energije, ponajviše u područjima obnovljive energije i inovativne prometne infrastrukture, radi borbe protiv klimatskih promjena

 

Iako se opća politika utvrđuje na razini EU-a, svakodnevno upravljanje sredstvima odvija se u suradnji Europske komisije s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima.

Publication