Prejsť na hlavný obsah

Regionálna politika

Regionálne investície a solidarita

EÚ investuje na miestnej úrovni prostredníctvom svojej regionálnej politiky. Tá je určená všetkým regiónom a mestám EÚ a obsahuje opatrenia vo forme strategických investícií na zvýšenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti a zlepšenie kvality života. Vďaka tejto aktívnej forme solidarity EÚ môžu ľudia v menej rozvinutých regiónoch využiť príležitosti, ktoré ponúka najväčší trh na svete.

Regionálna politika EÚ sa usiluje dosiahnuť rozdiel v 5 kľúčových oblastiach:

  • investície do ľudí podporou prístupu k zamestnaniu, vzdelávaniu a príležitostiam na sociálne začlenenie
  • podpora rozvoja malých a stredných podnikov
  • posilnenie výskumu a inovácií investíciami a vytváraním pracovných miest v oblasti výskumu
  • zlepšovanie stavu životného prostredia prostredníctvom veľkých investičných projektov
  • modernizácia dopravy a výroby energie s cieľom bojovať proti zmene klímy, so zameraním na energiu z obnoviteľných zdrojov a inovatívnu dopravnú infraštruktúru

 

Zatiaľ čo celková politika sa stanovuje na úrovni EÚ, za každodenné spravovanie fondov nesie spoločnú zodpovednosť Európska komisia s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi.

Publication

Video gallery