Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Regionálna politika

Regionálne investície a solidarita

EÚ investuje na miestnej úrovni prostredníctvom svojej regionálnej politiky. Tá je určená všetkým regiónom a mestám EÚ a obsahuje opatrenia vo forme strategických investícií na zvýšenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti a zlepšenie kvality života. Vďaka tejto aktívnej forme solidarity EÚ môžu ľudia v menej rozvinutých regiónoch využiť príležitosti, ktoré ponúka najväčší trh na svete.

Regionálna politika EÚ sa usiluje dosiahnuť rozdiel v 5 kľúčových oblastiach:

  • investície do ľudí podporou prístupu k zamestnaniu, vzdelávaniu a príležitostiam na sociálne začlenenie
  • podpora rozvoja malých a stredných podnikov
  • posilnenie výskumu a inovácií investíciami a vytváraním pracovných miest v oblasti výskumu
  • zlepšovanie stavu životného prostredia prostredníctvom veľkých investičných projektov
  • modernizácia dopravy a výroby energie s cieľom bojovať proti zmene klímy, so zameraním na energiu z obnoviteľných zdrojov a inovatívnu dopravnú infraštruktúru

 

Zatiaľ čo celková politika sa stanovuje na úrovni EÚ, za každodenné spravovanie fondov nesie spoločnú zodpovednosť Európska komisia s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi.

Aktuality

30 jún 2022
The European Committee of the Regions and associations representing European cities and regions on 30 June launched the European Alliance for Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine to help Ukraine's local and regional authorities rebuild homes, schools, infrastructure and services...

Publikácia

Videogaléria