Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Регионална политика

Регионални инвестиции и солидарност

ЕС инвестира на местно равнище чрез своята регионална политика. Тя е насочена към всички региони и градове в ЕС и съдържа мерки за стимулиране на икономическия растеж и заетостта и за подобряване на качеството на живота чрез стратегически инвестиции. Благодарение на тази активна форма на солидарност гражданите в по-слабо развитите региони могат да се възползват от възможностите, предлагани от най-големия пазар в света.

Регионалната политика на ЕС работи за подобрения в 5 основни области:

  • инвестиране в хората чрез подкрепа за достъпа до възможности за заетост, образование и социално приобщаване
  • подпомагане на развитието на малките и средните предприятия
  • укрепване на научноизследователската дейност и иновациите чрез инвестиции и работни места в областта на научните изследвания
  • подобряване на околната среда чрез големи инвестиционни проекти
  • модернизиране на транспорта и производството на енергия за справяне с изменението на климата, с акцент върху енергията от възобновяеми източници и иновативната транспортна инфраструктура

 

Общата политика се определя на равнище ЕС, но ежедневното управление на средствата е поверено на сътрудничеството между Европейската комисия и националните, регионалните и местните органи.

Новини

30 юни 2022
The European Committee of the Regions and associations representing European cities and regions on 30 June launched the European Alliance for Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine to help Ukraine's local and regional authorities rebuild homes, schools, infrastructure and services...
30 юни 2022
The European Committee of the Regions (CoR) has launched the Automotive Regions Alliance – a political network of regions engaged for the successful transition of the European automotive and supply industry. The Alliance aims to bring in the regional perspective into the ongoing debates on...

Публикация

Видеоматериали