Направо към основното съдържание

Регионална политика

Регионални инвестиции и солидарност

ЕС инвестира на местно равнище чрез своята регионална политика. Тя е насочена към всички региони и градове в ЕС и съдържа мерки за стимулиране на икономическия растеж и заетостта и за подобряване на качеството на живота чрез стратегически инвестиции. Благодарение на тази активна форма на солидарност гражданите в по-слабо развитите региони могат да се възползват от възможностите, предлагани от най-големия пазар в света.

Регионалната политика на ЕС работи за подобрения в 5 основни области:

  • инвестиране в хората чрез подкрепа за достъпа до възможности за заетост, образование и социално приобщаване
  • подпомагане на развитието на малките и средните предприятия
  • укрепване на научноизследователската дейност и иновациите чрез инвестиции и работни места в областта на научните изследвания
  • подобряване на околната среда чрез големи инвестиционни проекти
  • модернизиране на транспорта и производството на енергия за справяне с изменението на климата, с акцент върху енергията от възобновяеми източници и иновативната транспортна инфраструктура

 

Общата политика се определя на равнище ЕС, но ежедневното управление на средствата е поверено на сътрудничеството между Европейската комисия и националните, регионалните и местните органи.

Publication