Põhisisu juurde

Regionaalpoliitika

Piirkondlikud investeeringud ja solidaarsus

EL teeb regionaalpoliitika raames kohapealseid investeeringuid. Kõigile ELi piirkondadele ja linnadele suunatud regionaalpoliitika hõlmab majanduskasvu ja tööhõive suurendamise meetmeid ning elukvaliteedi parandamiseks mõeldud strateegilisi investeeringuid. Tänu sellele ELi solidaarsuse aktiivsele vormile saavad ka vähemarenenud piirkondades elavad inimesed kasutada maailma suurima turu pakutavaid võimalusi.

ELi regionaalpoliitika abil püütakse esile kutsuda muudatusi viies põhivaldkonnas:

  • investeerimine inimestesse, toetades juurdepääsu tööhõive, hariduse ja sotsiaalse kaasatuse pakutavatele võimalustele;
  • väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate arengu toetamine;
  • teadusuuringute ja innovatsiooni tugevdamine investeeringute ja teadusvaldkonna töökohtade kaudu;
  • keskkonnaseisundi parandamine suurte investeerimisprojektide kaudu;
  • transpordi ja energiatootmise ajakohastamine võitluseks kliimamuutuste vastu, keskendudes taastuvenergiale ja uuenduslikule transporditaristule.

 

Kuigi üldine poliitika määratakse kindlaks ELi tasandil, vastutavad rahaliste vahendite igapäevase haldamise eest Euroopa Komisjon ning riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ühiselt.

Publication