Skip to main content

EU:n investoinnit alueille

EU:n aluepolitiikan tavoitteena on edistää talouskasvua ja työllisyyttä sekä parantaa kansalaisten elämänlaatua alue- ja kuntatasolle suunnattujen strategisten investointien avulla. Tämä EU:n sisäinen solidaarisuus auttaa kehitysalueiden asukkaita hyödyntämään unionin sisämarkkinoita, joka on maailman suurin markkina-alue.

EU:n aluepolitiikan painopisteitä ovat

  • investoinnit ihmisiin – työllistymisen, koulutuksen ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen
  • pk-yritysten kehityksen tukeminen
  • tutkimuksen ja innovoinnin tehostaminen investointien ja tutkimusalan työpaikkojen avulla
  • ympäristön parantaminen suurten investointihankkeiden avulla
  • liikenteen ja energiantuotannon muuttaminen ilmastoystävällisemmiksi etenkin uusiutuvan energian ja innovatiivisen liikenneinfrastruktuurin avulla.

 

Vaikka unionin aluepolitiikan päälinjoista päätetään EU:n tasolla, varojen päivittäinen hallinnointi hoidetaan Euroopan komission ja EU-maiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten yhteistyönä.

Uutiset

30 kesäkuu 2022
The European Committee of the Regions and associations representing European cities and regions on 30 June launched the European Alliance for Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine to help Ukraine's local and regional authorities rebuild homes, schools, infrastructure and services...

Julkaisu

Videot