Siirry pääsisältöön

EU:n investoinnit alueille

EU:n aluepolitiikan tavoitteena on edistää talouskasvua ja työllisyyttä sekä parantaa kansalaisten elämänlaatua alue- ja kuntatasolle suunnattujen strategisten investointien avulla. Tämä EU:n sisäinen solidaarisuus auttaa kehitysalueiden asukkaita hyödyntämään unionin sisämarkkinoita, joka on maailman suurin markkina-alue.

EU:n aluepolitiikan painopisteitä ovat

  • investoinnit ihmisiin – työllistymisen, koulutuksen ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen
  • pk-yritysten kehityksen tukeminen
  • tutkimuksen ja innovoinnin tehostaminen investointien ja tutkimusalan työpaikkojen avulla
  • ympäristön parantaminen suurten investointihankkeiden avulla
  • liikenteen ja energiantuotannon muuttaminen ilmastoystävällisemmiksi etenkin uusiutuvan energian ja innovatiivisen liikenneinfrastruktuurin avulla.

 

Vaikka unionin aluepolitiikan päälinjoista päätetään EU:n tasolla, varojen päivittäinen hallinnointi hoidetaan Euroopan komission ja EU-maiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten yhteistyönä.

Publication