Skip to main content

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Teknologian kehitys, globalisaatio ja väestörakenteen muutos vaikuttavat siihen, miten eurooppalaiset asuvat ja työskentelevät. EU laatii aktiivisesti toimintapolitiikkoja ja lainsäädäntöehdotuksia näihin haasteisiin vastaamiseksi.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin avulla EU pyrkii turvaamaan kansalaisten oikeudet varmistamalla

  • yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsyn työmarkkinoille
  • oikeudenmukaiset työolot
  • sosiaalisen suojelun ja osallisuuden.

EU-rahoituksella autetaan julkisia ja yksityisiä organisaatioita toteuttamaan ja parantamaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä rahoittamaan hankkeita, joilla tuetaan tämän päivän ja huomisen eurooppalaisia.

EU:n työlainsäädäntö takaa vähimmäissuojelun kaikille, jotka asuvat tai työskentelevät EU:ssa. Erityisillä EU-säännöillä pyritään myös helpottamaan EU:n kansalaisten mahdollisuuksia asua ja työskennellä toisissa EU-maissa samalla kun heidän sosiaaliturvaoikeutensa (sairausvakuutus ja etuudet) suojataan.