Skip to main content

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Teknologian kehitys, globalisaatio ja väestörakenteen muutos vaikuttavat siihen, miten eurooppalaiset asuvat ja työskentelevät. EU laatii aktiivisesti toimintapolitiikkoja ja lainsäädäntöehdotuksia näihin haasteisiin vastaamiseksi.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin avulla EU pyrkii turvaamaan kansalaisten oikeudet varmistamalla

  • yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsyn työmarkkinoille
  • oikeudenmukaiset työolot
  • sosiaalisen suojelun ja osallisuuden.

EU-rahoituksella autetaan julkisia ja yksityisiä organisaatioita toteuttamaan ja parantamaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä rahoittamaan hankkeita, joilla tuetaan tämän päivän ja huomisen eurooppalaisia.

EU:n työlainsäädäntö takaa vähimmäissuojelun kaikille, jotka asuvat tai työskentelevät EU:ssa. Erityisillä EU-säännöillä pyritään myös helpottamaan EU:n kansalaisten mahdollisuuksia asua ja työskennellä toisissa EU-maissa samalla kun heidän sosiaaliturvaoikeutensa (sairausvakuutus ja etuudet) suojataan.

Uutiset

29 kesäkuu 2022
Åsa Larson re-elected as member of EIOPA’s Management Board<div class="field field-label-hidden field-name-field-eiopa-body field-type-text-long item-list"> <div class="field-items"> <div class="even field-item first last"> The Board of Supervisors of the European...