Skip to main content

Fostaíocht agus Gnóthaí Sóisialta

Fostaíocht agus Gnóthaí Sóisialta

Leanann forbairtí teicneolaíochta, an domhandú agus déimeagrafaigh athraitheacha de thionchar a bheidh acu ar stíleanna maireachtála agus ar mhodhanna oibre mhuintir na hEorpa. Tá beartais agus tograí reachtacha á bhforbairt go gníomhach ag an Aontas chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin.

Faoi Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, oibríonn an tAontas chun cearta saoránach a chosaint tríd an méid seo a leanas a chinntiú:

  • Comhdheiseanna agus rochtain chomhionann ar an margadh saothair
  • Dálaí oibre córa
  • Cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta

Cabhraíonn maoiniú ón Aontas le heagraíochtaí poiblí agus príobháideacha a mbeartas fostaíochta agus sóisialta a chur chun feidhme agus a fheabhsú, agus tionscadail a mhaoiniú chun tacú le saoránaigh an Aontais, inniu agus sa todhchaí.

Le reachtaíocht fostaíochta an Aontais, cinntítear íosleibhéil chosanta a bhfuil feidhm acu maidir le gach duine atá ina chónaí agus ag obair san Aontas. Tá rialacha sonracha ag an Aontas freisin arb é is aidhm leo a éascú do shaoránaigh an Aontais cónaí agus obair a dhéanamh i dtíortha eile an Aontais, agus a gcearta slándála sóisialta, amhail árachas sláinte agus sochair, a chosaint san am céanna.