Skip to main content

Werkgelegenheid en sociale zaken

Werkgelegenheid en sociale zaken

De technologische vooruitgang, de globalisering en de demografische verandering blijven het leven en werk van de Europeanen beïnvloeden. De EU ontwikkelt beleid en wetsvoorstellen om deze uitdagingen aan te gaan.

Met de Europese pijler van sociale rechten zet de EU zich in om de rechten van de burger te beschermen. Ze zorgt onder andere voor:

  • Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
  • Eerlijke arbeidsvoorwaarden
  • Sociale bescherming en inclusie

Met financiële steun helpt de EU particuliere en overheidsorganisaties om een goed sociaal en werkgelegenheidsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren, en om projecten voor de burgers te financieren, nu en in de toekomst.

Dankzij de EU-wetgeving gelden er voor iedereen die in de EU werkt minimumeisen voor bescherming op de werkvloer. Er zijn ook speciale EU-regels om het EU-burgers makkelijker te maken in een ander land te gaan wonen en werken, zonder de socialezekerheidsrechten, zoals het recht op zorg en uitkeringen, te verliezen.