Direct naar de inhoud

Regionaal beleid

Regionale investeringen en solidariteit

Via haar regionaal beleid investeert de EU ook bij u in de buurt. Dit beleid is erop gericht om via strategische investeringen in alle regio’s en steden van de EU de economische groei, de werkgelegenheid en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dankzij deze actieve vorm van solidariteit in de EU kunnen ook mensen in minder ontwikkelde gebieden profiteren van wat de grootste markt ter wereld te bieden heeft.

Het regionaal beleid van de EU streeft ernaar verschil te maken op vijf prioritaire gebieden:

  • investeren in mensen door de toegang tot werkgelegenheid, onderwijs en sociale integratie te verbeteren
  • de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven te stimuleren
  • onderzoek en innovatie te bevorderen door te investeren en onderzoeksbanen te creëren
  • het milieu te verbeteren door hier grootschalig te investeren
  • het vervoer en de energieproductie te moderniseren om de klimaatverandering tegen te gaan, en daarbij de nadruk te leggen op hernieuwbare energie en een innovatieve vervoersinfrastructuur

 

Hoewel het kaderbeleid op EU-niveau wordt vastgesteld, is het dagelijks beheer van de middelen toevertrouwd aan de nationale, regionale en lokale overheden in samenwerking met de Europese Commissie.

Publication