Přejít na hlavní obsah

Regionální politika

Regionální investice a solidarita

EU investuje prostřednictvím své regionální politiky do místních projektů. Tato politika se zaměřuje na všechny regiony a města EU a zahrnuje opatření na podporu hospodářského růstu, tvorby pracovních míst a zlepšení kvality života prostřednictvím strategických investic. Díky této aktivní formě evropské solidarity mohou příležitostí, které nabízí největší trh na světě, využít i lidé v méně rozvinutých regionech.

Regionální politika EU se zaměřuje na 5 klíčových oblastí:

  • investovat do lidí tím, že se podporuje přístup k zaměstnání, vzdělávání a možnostem sociálního začleňování
  • podporovat rozvoj malých a středních podniků
  • posílit výzkum a inovace prostřednictvím investic a vytvářením pracovních míst ve výzkumu
  • zlepšovat životní prostředí prostřednictvím velkých investičních projektů
  • modernizovat dopravu a výrobu energie s cílem bojovat proti změně klimatu a zaměřovat se na energii z obnovitelných zdrojů a inovativní dopravní infrastrukturu

 

Zatímco celková koncepce této politiky je určována na úrovni EU, každodenní správa finančních prostředků je v kompetenci společné spolupráce Evropské komise s vnitrostátními, regionálními a místními orgány.

Publication

Video gallery