Skip to main content

Regionální politika

Regionální investice a solidarita

EU investuje prostřednictvím své regionální politiky do místních projektů. Tato politika se zaměřuje na všechny regiony a města EU a zahrnuje opatření na podporu hospodářského růstu, tvorby pracovních míst a zlepšení kvality života prostřednictvím strategických investic. Díky této aktivní formě evropské solidarity mohou příležitostí, které nabízí největší trh na světě, využít i lidé v méně rozvinutých regionech.

Regionální politika EU se zaměřuje na 5 klíčových oblastí:

  • investovat do lidí tím, že se podporuje přístup k zaměstnání, vzdělávání a možnostem sociálního začleňování
  • podporovat rozvoj malých a středních podniků
  • posílit výzkum a inovace prostřednictvím investic a vytvářením pracovních míst ve výzkumu
  • zlepšovat životní prostředí prostřednictvím velkých investičních projektů
  • modernizovat dopravu a výrobu energie s cílem bojovat proti změně klimatu a zaměřovat se na energii z obnovitelných zdrojů a inovativní dopravní infrastrukturu

 

Zatímco celková koncepce této politiky je určována na úrovni EU, každodenní správa finančních prostředků je v kompetenci společné spolupráce Evropské komise s vnitrostátními, regionálními a místními orgány.

Aktuality

30 červen 2022
The European Committee of the Regions and associations representing European cities and regions on 30 June launched the European Alliance for Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine to help Ukraine's local and regional authorities rebuild homes, schools, infrastructure and services...

Publikace

Videogalerie