Skip to main content

Zahraniční a bezpečnostní politika

Evropská zahraniční a bezpečnostní politika

Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie je založena na diplomacii a dodržování mezinárodních pravidel. Jejím cílem je řešit konflikty a dosáhnout porozumění mezi národy. Významnou součástí mezinárodního působení EU je také obchod, mezinárodní pomoc a rozvojová spolupráce.

Cílem zahraniční a bezpečnostní politiky EU je:

Unie udržuje partnerské vztahy s dalšími světovými velmocemi, včetně regionálních seskupení a zemí, které se jako velmoci nově etablují. Cílem je zajistit, aby se tyto vztahy budovaly na společných zájmech a prospěchu.

EU nemá svou stálou armádu. Spoléhá se na jednotky, které ke konkrétnímu úkolu sestavují členské státy EU. Unie může vyslat mise do světových ohnisek napětí, aby sledovaly situaci a zajišťovaly respektování práva a veřejného pořádku, účastnily se mírových misí a poskytovaly humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu.

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) působí jako diplomatická služba EU. Hodnoty a zájmy Evropské unie pomáhá dále hájit síť 140 delegací a kanceláří po celém světě.

Nejdůležitějším rozhodovacím orgánem Evropské unie je Evropská rada, v níž se k jednání scházejí vedoucí představitelé států a vlád členských zemí. Většina rozhodnutí v zahraničněpolitických a bezpečnostních otázkách vyžaduje souhlas všech zemí EU.