Přejít na hlavní obsah

Lidská práva a demokracie

Prosazování a ochrana lidských práv

V oblasti politiky lidských práv se činnost Evropské unie zaměřuje na dva cíle. Jedním je chránit základní lidská práva občanů EU a druhým je podporovat lidská práva ve světě.

Centrálním dokumentem je Listina základních práv EU. Uvádí všechna základní práva, která jsou závazná pro všechny orgány i instituce EU. Listina je zároveň platná pro vlády jednotlivých zemí při provádění legislativy EU.

Evropská unie je založena na pevném závazku prosazování a ochrany lidských práv, demokracie a právního státu na celém světě. Lidská práva jsou rovněž prioritou ve vztazích EU s ostatními zeměmi a regiony.

Svou politikou EU:

  • usiluje o prosazování práv žen, dětí, menšin a vysídlených osob
  • zavrhuje trest smrti, mučení, obchodování s lidmi a diskriminaci
  • brání občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva
  • brání povahu lidských práv tím, že spolupracuje s partnerskými zeměmi, mezinárodními organizacemi, regionálními organizacemi a skupinami a sdružení na všech úrovních občanské společnosti
  • zahrnuje ustanovení o lidských právech do všech dohod o obchodu a spolupráci se třetími zeměmi.