Skip to main content

Emberi jogok és demokrácia

Az emberi jogok védelme és előmozdítása

Az Európai Unióban az emberi jogi politikának és fellépésnek két fő ága van. Az egyik az uniós polgárok alapvető emberi jogainak védelme, a másik az emberi jogok ügyének előmozdítása szerte a világban.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája garantálja az uniós polgárok jogait. A Charta rögzíti azokat az alapjogokat, melyeket az EU valamennyi intézményének és szervének kötelező tiszteletben tartania. A tagállami kormányoknak az uniós jogszabályok végrehajtásakor szintén be kell tartaniuk a dokumentumban foglaltakat.

Az Európai Unió világszerte elkötelezetten védelmezi és támogatja az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot. A nem uniós országokkal és az Unión kívüli régiókkal kialakított kapcsolataiban az EU központi kérdésként kezeli az emberi jogokat.

Emberi jogi politikája révén az EU:

  • azon munkálkodik, hogy érvényt szerezzen a nők, a gyermekek, a kisebbségek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek jogainak;
  • fellép a halálbüntetés, a kínzás, az emberkereskedelem és a hátrányos megkülönböztetés ellen;
  • védelmezi a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokat;
  • az emberi jogok védelmében teljes körűen és tevékenyen együttműködik a partnerországokkal, regionális és nemzetközi szervezetekkel, valamint a társadalom különböző szintjein működő csoportokkal és szövetségekkel;
  • emberi jogi záradékot foglal bele a nem uniós országokkal kötött összes kereskedelmi és együttműködési megállapodásba.