Skip to main content

Ihmisoikeudet ja demokratia

Ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu

EU:n ihmisoikeuspolitiikka ja -toimet jakaantuvat kahteen pääasialliseen toimintalinjaan: EU-kansalaisten perusihmisoikeuksien suojeleminen ja ihmisoikeuksien edistäminen ja suojeleminen maailmanlaajuisesti.

EU:n perusoikeuskirja suojaa EU-kansalaisten oikeuksia. Siinä määritetään perusoikeudet, jotka sitovat EU:n toimielimiä ja laitoksia. Se koskee myös kansallisia hallituksia, kun ne panevat täytäntöön EU:n oikeutta.

Euroopan unioni on vahvasti sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeudet ovat keskeisessä asemassa EU:n suhteissa muihin maihin ja alueisiin.

Ihmisoikeuspolitiikallaan EU

  • edistää naisten, lasten, vähemmistöjen ja pakolaisten oikeuksia
  • vastustaa kuolemanrangaistusta, kidutusta, ihmiskauppaa ja syrjintää
  • puolustaa kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia
  • puolustaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta tekemällä aktiivista ja kattavaa yhteistyötä kumppanimaiden sekä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen sekä yhteiskunnan kaikkia tasoja edustavien ryhmien ja järjestöjen kanssa.
  • varmistaa, että kaikkiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyihin kauppa- tai yhteistyösopimuksiin sisällytetään ihmisoikeuslauseke.