Skip to main content

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

EU humanitaaristen arvojen edistäjänä

Euroopan unioni tarjoaa apua maille ja kansoille niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin suuronnettomuuksien ja humanitaaristen hätätilanteiden sattuessa.

EU ja sen jäsenmaat ovat yhdessä maailman johtava humanitaarisen avun antaja. Tuki tavoittaa vuosittain miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Humanitaarisen avun osuus EU:n vuosibudjetista on yksi prosentti – noin 4 euroa jokaista EU-kansalaista kohti.

EU:n toimien ohjaavina periaatteina ovat humaanisuus, puolueettomuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus. Apua annetaan yli 200 kansainvälisen ja alueellisen kumppaniorganisaation ja -toimiston kautta. Työssä on mukana tuhansia eurooppalaisia vapaaehtoisia.

Kaikki EU-kansalaiset ja EU-maiden asukkaat voivat osallistua EU:n humanitaarisen avun vapaaehtoisohjelmaan.

EU:lla, sen jäsenmailla ja useilla muilla Euroopan mailla on EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta tärkeä rooli, kun ne koordinoivat kriisitoimintaa Euroopassa ja muualla maailmassa. Kriisejä ja uhkatilanteita seurataan ympäri vuorokauden, ja järjestelmään osallistuvat maat tekevät yhteistyötä myös riskinarvioinnin, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuksien ja suunnittelun alalla.

Hätäapuna voidaan antaa ruokaa, majoitusapua tai välineistöä, ja siihen voi liittyä erikoisvarusteltujen ryhmien lähettämistä alueelle tai asiantuntija-apua. Osallistujamaiden avustusryhmät, asiantuntijat ja välineistö ovat jatkuvassa valmiudessa, jotta EU voi reagoida nopeasti tapahtumiin kaikkialla maailmassa.

Videot