Siirry pääsisältöön

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

EU humanitaaristen arvojen edistäjänä

Euroopan unioni tarjoaa tarveperusteista apua eri maille ja kansoille niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin suuronnettomuuksien ja humanitaaristen hätätilanteiden sattuessa.

EU ja sen jäsenmaat kuuluvat yhdessä maailman johtaviin humanitaarisen avun antajiin. Tuki tavoittaa vuosittain miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Humanitaarisen avun osuus EU:n vuosibudjetista on yksi prosentti – noin 4 euroa jokaista EU-kansalaista kohti.

EU:n toimien ohjaavina periaatteina ovat humaanisuus, puolueettomuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus. Nämä periaatteet vahvistetaan humanitaarista apua koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta annetussa julkilausumassa.

EU antaa heikoimmassa asemassa oleville väestöryhmille monenlaista humanitaarista apua: 

– elintarvikkeet ja ravitsemus
– majoitus ja muu suoja
– terveydenhuolto
– puhdas vesi ja sanitaatio
– koulutuksen järjestäminen hätätilanteissa.

Kriisitilanteiden ja avustusoperaatioiden tiiviissä seurannassa on mukana Euroopan komission laaja, yli 40 maassa toimiva humanitaarisen avun asiantuntijoiden verkosto.

Apua annetaan yli 200 kansainvälisen ja alueellisen kumppaniorganisaation ja -toimiston kautta.

Maailmanlaajuiset toimet hätä- ja kriisitilanteissa

EU:lla, sen jäsenmailla ja useilla muilla Euroopan mailla on EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta tärkeä rooli, kun ne koordinoivat kriisitoimintaa Euroopassa ja muualla maailmassa. 

EU:n hätäavun koordinointikeskus seuraa meneillään olevia kriisejä ja hätätilanteita ympäri vuorokauden. EU:n pelastuspalvelumekanismiin osallistuvat maat tekevät yhteistyötä myös riskinarvioinnissa, katastrofivalmiudessa ja toimien suunnittelussa.

Hätäapuna voidaan antaa ruokaa, majoitusapua tai välineistöä, ja siihen voi liittyä erikoisvarusteltujen ryhmien lähettämistä alueelle tai asiantuntija-apua. 

EU:lla on myös RescEU-valmiusvarasto, jonka avulla se voi nopeasti reagoida hätätilanteisiin. RescEU-varaston kautta voidaan toimittaa monenlaista välineistöä ja tarvikkeita:

– sammutuslentokoneet ja -helikopterit
– evakuointiin tarkoitetut lääkintälentokoneet
– lääkintätarvikkeet ja kenttäsairaalat
– majoitus-, kuljetus- ja logistiikkavalmiudet
– energiahuollon tarvikkeet
– kemiallisiin ja biologisiin sekä säteilyyn ja ydinaineisiin liittyvien riskien torjunnan tarvikkeet ja valmiudet.

RescEU:n menot rahoitetaan kokonaan EU:n varoista, mukaan lukien hankinta-, käyttö- ja huoltokustannukset.

Videot