Direct la conținutul principal

Ajutor umanitar și protecție civilă

Valorile umanitare europene în acțiune

Uniunea Europeană oferă asistență bazată pe nevoi pentru țările și populațiile din Europa și nu numai, atunci când acestea se confruntă cu dezastre majore sau cu urgențe umanitare.

Împreună, țările din UE sunt printre cei mai importanți donatori de ajutor umanitar din lume, ajutând în fiecare an milioane de oameni. Acest ajutor reprezintă 1 % din bugetul anual total al UE, reprezentând aproximativ 4 EUR per cetățean al UE.

Acțiunea umanitară a UE se bazează pe principiile umanității, neutralității, imparțialității și independenței, așa cum sunt consacrate în Consensul european privind ajutorul umanitar.

Prin acest ajutor umanitar, UE sprijină populațiile cele mai vulnerabile furnizându-le: 

- alimente
- adăpost
- asistență medicală
- acces la apă și salubritate
- educație în situații de urgență.

Rețeaua vastă de experți în ajutor umanitar a Comisiei Europene, provenind din peste 40 de țări din întreaga lume, permite monitorizarea atentă a situațiilor de criză și a operațiunilor de salvare.

Ajutorul este canalizat prin intermediul a peste 200 de organizații și agenții partenere internaționale și locale.

Răspunsul la situații de criză și urgență la nivel mondial

Prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, Uniunea și alte câteva țări europene joacă un rol esențial în coordonarea răspunsurilor în caz de criză în Europa și în întreaga lume. 

Situațiile de criză și urgență sunt monitorizate în permanență de Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE. De asemenea, țările participante la mecanismul de protecție civilă al UE cooperează în materie de evaluare a riscurilor, pregătire pentru prevenirea dezastrelor și planificare.

Asistența de urgență poate lua diverse forme: alimente, adăpost sau echipamente, mobilizarea unor echipe speciale sau servicii de evaluare și coordonare furnizate de către experții trimiși pe teren. 

UE dispune, de asemenea, de propria sa rezervă de capacități europene de răspuns la situații de urgență, denumită rescEU. Rezerva rescEU include:

- o flotă de avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor
- avioane medicale de evacuare
- o rezervă de articole medicale și spitale de campanie
- adăposturi și echipamente de transport și logistică
- sisteme de aprovizionare cu energie
- rezerve pentru a face față riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN).

rescEU este finanțat în proporție de 100 % de Uniunea Europeană, incluzând costurile de achiziție, funcționare și întreținere.

Galerie video